Hopp til innhold

– Bitcoin-fabrikken rammer omdømmet vårt

Den omstridte russiske bitcoinfabrikken i Alvdal kan snart være historie. Innbyggere raser over støy, og kommunedirektøren ser flere grunner til å avslutte samarbeidet.

Tre containere med maskiner som skal mine kryptovaluta er det som står på industriområdet i Alvdal.

BITCOIN-MASKINER: Her er tre containere med maskiner som "miner" kryptovaluta på industriområdet i Alvdal. Produksjonen er veldig omdiskutert og upopulær lokalt.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Protestene mot anlegget kom allerede fra oppstart. At etableringen skjedde parallelt med NATO-øvelse i Norge gjorde at flere mente at det ville drives overvåkning eller spionasje. Det ble aldri bevist. men protestene har ikke stilnet.

Lokalbefolkningen klager over mye støy fra anlegget, som ligger på en kommunal tomt.

– Er en utfordring

Og nå kan kommunen komme til å sette ned foten.

Kommunedirektør Per Arne Aaen vil snart levere en innstilling til kommunestyret om saken. Den kan komme alt i desember.
Og selv om han ikke per nå vil si hva den går ut på, medgir han at han forstår at folk mener anlegget går utover omdømmet til kommunen.

– Slik saken står, er det en omdømmeutfordring for Alvdal.

– Plagsomt og belastende

Det var avisa Alvdal midt i væla som meldte saken først.

Kommunedirektøren utdyper til NRK:

– Det er ikke heldig at vi har den støyproblematikken for boligområdet. Det er en omdømmesak i seg selv. Det oppleves som plagsomt og belastende.

Men han sier det er flere problematiske sider ved saken.

– Ikke minst diskusjonen om miljø og bruk av kraft. Det er også en omdømmesak. Dette med kryptovaluta er nok også litt ukjent for mange.

Kommunedirektør Per Arne Aaen

KOMMUNEDIREKTØR: Per Arne Aaen sier det russiske bitcoin-anlegget er en utfordring for kommunens omdømme.

Foto: Geir Olav Slåen

Helt siden da har produksjonen vært et stort tema i lokalsamfunnet.

Kommunedirektøren sier at produksjonen ikke har blitt innfridd i forhold til forventningene.

Før oppstarten varslet selskapet, russiske New Mining Company, at de ville investere mer enn en milliard kroner i to gigantiske datasentre i Alvdal og Tynset, og at det kunne gi 65 ansatte.

Men verken datasentrene eller arbeidsplassene har kommet.

Sier de vil fikse støyproblemet

Det russiske selskapet New Mining Company sier til NRK at de ønsker sterkt å fortsette utvinningen av kryptovalutaen bitcoin på Plassen i Alvdal.

Lederen Denis Slabakiv sier at tomten var grøntområde før de kom dit, og at det nå er velutviklet for andre former av industri.

– Det er viktig for oss å fortsette dette prosjektet. Det er som om å ha noe halvgjort. Vi har allerede skapt omsetning for lokale samarbeidspartnere, og dette vil bare øke i framtida.

Han får støtte fra den lokale samarbeidspartneren Fjell IT, som også mener selskapet bidrar til lokal verdiskaping.

– Det har absolutt en lokal verdi. Det er brukt store summer allerede, til tekniske tjenester, anskaffelse og tilpasning av tomt, elektriker og rørlegger, sier leder Jonny Andersen.

For Fjell It og Jonny Andersen var samarbeidet med det russiske selskapet en unik mulighet.

POSITIV: Jonny Andersen mener at samarbeidet med det russiske selskapet er bara for det lokale næringslivet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det russiske selskapet sier dessuten at de tar støyproblematikken på alvor.

– Vi testet nye lyddempere på mandag, og forventer å installere dem nå på fredag. Tiltak utover det, vil bli vurdert ut fra resultatene på støymålingene, sier Slabakov.

Han mener at de dermed vil fikse støyproblemet om kort tid.

– Vi har testet dette på et annet sted og der støyen ble eliminert, så vi kjenner oss trygge på at vi vil ha støyproblemet fikset.

Lyddemper i Alvdal

LYDDEMPER: Det russiske selskapet mener denne lyddemperen vil få slutt på støyen som lokalinnbyggerne klager på.

Foto: Denis Slobakov

Kontrakt utløp i januar 2020

Leiekontrakten gikk egentlig ut 31. januar 2020, og har siden løpt uten å bli forlenget. På fredag skal kommunen fatte vedtak om selskapet får fortsette eller skal kastes ut.

– Vi jobber nå med aktøren. De ønsker å utvide virksomheten og reforhandle avtalen, sier kommunaldirektør Aaen.

Og selv om Aaen per nå ikke vil røpe hva hans innstilling til møtet er, har han ingen problemer med å innrømme at det er stor skepsis der ute.

– Mange er svært skeptiske, blant annet på grunn av at selskapet er russisk. Men vi har ingen signaler om at det foregår noe ulovlig.