– Kan ikke begrunne ulvejakt med frykt

WWF (Verdens naturfond) mener en ikke kan begrunne ulvejakt med at folk er redde.

Ea Herstad, Carl Philip Fleischer

IKKE FRYKT: Advokat Ea Herstad mener en ikke kan bruke folks frykt som begrunnelse for å felle ulv. Her sammen med kollega Carl Philip Fleischer.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

I dag avsluttes saken WWF har reist mot staten der de mener at regjeringa har brutt norsk lov og internasjonale konvensjoner i ulveforvaltninga. Bakgrunnen er vedtaket om å felle 42 ulver sist vinter. WWF mener ulven kan bli utryddet dersom denne politikken fortsetter.

– Respektløst

WWFs prosessfullmektig Ea Herstad gikk i sin prosedyre til angrep på regjeringas begrunnelse for å starte jakt, og mener at den bryter loven.

Blant annet viste hun til at folks frykt ble brukt som et av flere argumenter for å gi grønt lys for felling. Det er det ikke dekning for i loven.

– Man skal ta folks frykt på alvor, men det kan ikke brukes for å begrunne jakta. Hva er logikken i at utenfor ulvesonen er det utålelig å leve med ulven, mens innenfor ulvesonen må de bare leve med det. Det er respektløst, sa hun.

Hun mente at det heller ikke var dokumentert at jaktinteresser var sterkt rammet av ulvene, og at staten dermed ikke hadde dekning i loven for å sette i gang jakt sist vinter.

Hun sa også i sin prosedyre at dersom staten vinner saken, så kan det få konsekvenser internasjonalt, og at det kan gi smitteeffekt på forvaltninga av andre rovdyr.

– Uholdbart

Regjeringsadvokat Elisatbeth Stenwig sa i sin prosedyre at det høye konfliktnivået i mange lokalsamfunn er uholdbart, og at myndighetene må ta nye grep.

– Det er vel bare WWF som vil mene at ubehag og frykt ikke er et legitimt hensyn. Det er folk som bor i disse kommunene som best kjenner hvor skoen trykker, sa hun.

– Det handler ikke bare om beitnæring og jakt. I økende grad handler det om folks livskvalitet, sa hun i sin prosedyre.

– Det er veldig viktig at folk har tillit til forvaltninga. Har en vedtatt en sonepolitikk skal den følges. Det gir tillit og er konfliktdempende, sa Stenwig som mener at dagens politikk med rovdyrsoner skaper tillit i befolkninga.