Jobb: Kjærlighetskonsulent i barnevernet

SOLØR (NRK) Barnevernet i Solør var en versting med lovbrudd og svikt i tjenesten. Så ansatte de Eskild Vika Amundsen (22) som kjærlighetskonsulent.

Eskild Vika Amundsen

KJÆRLIGHETSKONSULENTENS HISTORIE: Eskild Vika Amundsen (22) gjør inntrykk på alle som hører hans historie. Nå vil han hjelpe andre som har det vanskelig.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Jobben har han fått fordi han har livslang erfaring fra barnevernet.

– Jeg tror jeg klarer å røske opp og gjøre en forskjell.

Eskild har vært kjærlighetskonsulent i Solør barnevernstjeneste i ett år. Jobben hans er å se barnevernet fra barn og unges side. Det har han god trening i etter å ha vært barnevernsbarn hele livet.

Her møter Eskild mannen som drepte faren hans

Lovbrudd og svikt

For fire fem år siden var Fylkesmannen bekymret for barnevernet i de tre Solør-kommunene Våler, Åsnes og Grue. Det på grunn av lovbrudd og svikt i tjenesten. De hadde mange klagesaker og tidsfrister ble ikke holdt. De klarte heller ikke å følge opp alle barna og tiltakene som var satt i gang.

Mye er gjort siden da. De har blant annet omorganisert. Lederne er tettere på saksbehandlerne. De har delt opp i avdelinger for å spesialisere seg. Det å ansette to kjærlighetskonsulenter har også vært blant tiltakene for å bli bedre.

I 2018 ble barnevernloven endret. Barnevernstjenesten skal med trygghet, kjærlighet og forståelse sikre og bidra til at barn og unge i kommunene skal ha en trygg og god oppvekst.

– Kjærlighet er et nytt begrep i loven og vi tenkte at vi ville ta det på kornet. Vi bestemte oss for å ansette noen utenfra med erfaring og kunnskap om barnevernstjenesten og da ble det naturlig at de ble kalt kjærlighetskonsulenter.

Det sier Jørn Stenseth, leder i Solør barnevernstjeneste.

Jørn Stenseth, leder i Solør barneverntjeneste.

SJEF FOR TRE KOMMUNER: Jørn Stenseth er leder ved Solør barnevernstjeneste som består av de tre kommunene Våler, Åsnes og Grue.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

For ett år siden ansatte de to kjærlighetskonsulenter i 10 prosent stilling. I tillegg til å holde foredrag, er de med på møter der de kommer med innspill og drøfter problemstillinger med barnevernsansatte.

– Vi kan tenke oss å bruke kjærlighetskonsulentene enda mer enn i dag, sier Stenseth.

– Null filter

Eskild har holdt flere foredrag for politikere og fagpersoner. Historien til Eskild gjør inntrykk.

Eskild Vika Amundsen

HOLDER FOREDRAG: Jobben som kjærlighetskonsulent består blant annet av å holde foredrag.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Denne dagen står han foran drøyt 20 elever fra 9. trinn ved Åsnes ungdomsskole. Han har deres fulle oppmerksomhet.

Eskild forteller om faren som ble brutalt drept med øks, om moren som ble arrestert etter å ha stjålet en bil for å møte ham da han var 11 år. Han forteller om to narkomane foreldre som ikke klarte å ta vare på han. Da han var snaut to år kom han til fosterhjemmet der han vokste opp.

– Jeg forteller med null filter. Det er både godt og vondt. For meg er det viktig å fortelle hvordan virkeligheten kan være. Jeg er glad for at noen så at jeg trengte hjelp og sa ifra, sier Eskild.

Han forteller om at han har slitt med angst og depresjon som har ført til tre selvmordsforsøk.

– Jeg har blitt mobbet og ikke minst var jeg en mobber selv. Jeg synes det var best å holde folk på avstand. Jeg var redd for at de skulle gå fra meg. Jeg ville ikke bli såret. Ikke ville jeg at de skulle vite hvem jeg var heller. Jeg følte meg annerledes. Jeg har sagt unnskyld til mange av dem jeg har såret.

Som kjærlighetskonsulent prøver han å få folk til å bry seg om hverandre.

– Hadde ikke levd i dag

– Si ifra hvis du tror noen ikke har det bra. Barnevernet består ikke av fæle folk som vil ta barna fra foreldrene. De gjør det de kan for at alle skal få det bra. Det er mange måter å hjelpe på, sier Eskild.

Selv mener han at fosterhjem ble redningen for ham.

– Jeg tror ikke jeg hadde levd i dag hvis jeg ikke hadde kommet til en fosterfamilie. Jeg hadde i hvert fall ikke vært her jeg er i dag, sier Eskild.

Historien til Eskild gjør inntrykk på alle som hører den.

Selma Fjeld, Sara Neser og Jørgen Lauten går i 9. trinn ved Åsnes ungdomsskole. De synes det var tøft å høre på historien til kjærlighetskonsulenten.

– Det var veldig intenst å høre på hvordan han har hatt det, men det er fint å vite at han fikk hjelp, sier Sara.

Selma Fjeld, Sara Neser og Jørgen Lauten går i 9. trinn ved Åsnes ungdomsskole.

TØFT, MEN FINT: Selma Fjeld, Sara Neser og Jørgen Lauten går i 9. trinn ved Åsnes ungdomsskole. De synes det var tøft å høre historien til kjærlighetskonsulenten Eskild, men synes det er fint at han har fått hjelp.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Spennende med kjærlighetskonsulenter

Ida Kjerschow Harstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Innlandet er fornøyd med at barnevernstjenesten i Solør nå har gode resultater.

– Nå er det svært få avvik, og det morsomt å se en slik utvikling. De har selv tatt tak i tjenesten sin. Det er spennende å se hvordan de har bruker unge med erfaring fra barnevernet til å gjøre tjenesten bedre, sier Harstad.

Hun synes kjærlighetskonsulenter er et bra tiltak og et godt valg av tittel.

Og kjærlighetskonsulenten kan gjøre en forskjell:

– Jeg har vært på bunnen, men fordi jeg har fått hjelp har jeg kommet med opp.

I tillegg til å være kjærlighetskonsulent driver han et eget firma, er forlovet og klarer seg bra.

– Det kan andre klare også hvis de får hjelp, sier Eskild.

– Nye overgrep

Cathrine Grimsgard.

ADVARER: Studieleder Cathrine Grimsgaard advarer mot å tre kjærlighetskonsulentenes erfaringer ned over andre barnevernsbarn.

Foto: NRK

Studieleder ved barnevernpedagogikkutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, Cathrine Grimsgaard, roser barnevernet i Solør for grepene de har tatt. Men hun ser også utfordringer:

– Det er en fare for at disse konsulentenes erfaringer er alle barns erfaringer og at man overser at det Eskild forteller er hans unike erfaring og at andre barnevernsbarn kan ha andre erfaringer.

Hun mener at dersom man trer konsulentenes erfaringer ned over andre barn, så kan man gjøre nye overgrep.