Hopp til innhold

Her jobber de på spreng med flomsikring

Tiden er knapp. Snart kan vårflommen komme.

– Folk er utålmodige. De forventer at krisetiltak skal komme ganske raskt etter en situasjon. Her har det gått sju-åtte måneder, og det er for lang tid.

Ordføreren Ola Tore Dokken (Sp) legger ikke skjul på at de har dårlig tid.

Bak ham er flere gravemaskiner i full gang med å fjerne masse fra bunnen av elva.

Ekstremværet «Hans» rammet store deler av Sør-Norge i august i fjor, og særlig fikk Nordre Land kommune i Innlandet kjenne på de voldsomme kreftene.

aZ_skHb7oM

Deler av Dokka camping var helt oversvømt av vann etter at Dokkaelva gikk over sine bredder under uværet «Hans».

Foto: NTB

Veier, hus og landbruksområder ble skadet av vannmassene.

Og nå må noe gjøres for at historien ikke skal gjenta seg. For om ikke lenge kommer trolig vårflommen.

– Et krisetiltak

Å fjerne den oppdemmede elvemassen er et strakstiltak for å hindre nye flomskader. Det har en ekspertgruppe fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slått fast.

Men søkeprosess og behandlingstid har gjort at man kan starte først nå.

Ordfører Ola Tore Dokken i Nordre Land.

Ordfører Ola Tore Dokken (Sp) i Nordre Land kommune.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Dette er jo egentlig et krisetiltak. Det skal tas ut ca. 23.000 kubikk masse som har lagt seg her nederst i Dokkaelva. Vi skulle gjerne vært i gang lenge før. Men nå er vi i gang, sier ordføreren.

Vil det være tidsnok til neste flom?

– Jeg håper det, men jeg vil ikke gi noen garanti.

En gravemaskin fra Land anleggsdrift graver ut masse fra Dokkaelva.

2500–3000 lastebillass med masse skal graves vekk fra elva og fraktes bort av den lokale entreprenøren Land Anleggsdrift AS.

Foto: Arene Sørenes / NRK

Regionsjef Paul Christian Røhr i NVE, sier det har tatt tid å godkjenne gravingen fordi det er behov for å gjøre ordentlige vurderinger før man gjør så omfattende tiltak som i dette tilfellet.

NVE forvalter to ordninger for støtte til ras- og flomsikring, her kan du lese mer om disse:

– Jeg føler at vi står litt alene nå

«Hans» gjorde store skader flere steder på Østlandet.

I Dokka ble blant annet campingplassen lagt under vann og hele kommunesenteret var lenge truet av flomvannet.

I over en måned etterpå måtte 3000 innbyggere fortsatt koke vannet sitt.

Det masseuttaket som nå skjer i elva er betalt i sin helhet av NVE. En prosjektgruppe fra NVE ser nå på flere tiltak for å flomsikre området Dokka Sør.

Det er ordføreren glad for. Men han er ikke like fornøyd med hjelpen de foreløpig har fått fra staten.

Dokka camping oversvømt

VANNCAMPING: Store deler av vogner og spikertelt på campingplassen på Dokka havnet under vann da ekstremværet kom. Bildet er fra 8. august 2023.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det var et tydelig signal under og like etter «Hans» at kommunene skulle få den støtten de trengte. Vi søkte om ca. 95 millioner i skjønnsmidler etter at Statsforvalteren hadde gjort en vurdering. Så langt har vi fått 28 millioner. Så jeg føler at vi står litt alene nå, sier han.

Ordføreren håper at kommunaldepartementet snart kommer med en avklaring rundt det resterende beløpet.

3000 lastebillass

Ute ved elvebanken er det gravemaskiner og ansatte fra Land Anleggsdrift som jobber.

Prosjektleder Lars Hasvold opplyser at de skal kjøre vekk mellom 2500–3000 lastebillass med masse.

– Det er mange turer fram og tilbake. Vi har litt tidspress på oss med hensyn til en kommende vårflom, sier han.

dokka

Lars Hasvold leder arbeidet med å fjerne massen fra elva. Han håper på kjølig vær utover våren.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Han håper at været holder seg kaldt og tørt en stund til. Normalt sett kommer vårflommen i tiden 10. mai til 17. mai, ifølge ordføreren.

– Det er mye snø i fjellet. Vi er jo spent på hvordan det blir fremover. Det som er håpet er at alle vannmagasiner tapper kraftig ned slik at det er mye plass der, sier Ola Tore Dokken.

Ina Cecilie Storteig er flomvakt i NVE. Hun forteller at snøen har begynt å smelte i lavlandet og at det er noe mer vann i elvene på Østlandet.

– Vi varsler flomfare tre dager frem i tid og vi anbefaler alle om å følge med på varsom.no for oppdaterte flomvarsler. Får vi temperaturer som gjør at snøsmeltingen strekkes ut i tid kan vi få en beskjeden vårflom. Får vi en kombinasjon med mye regn og høye temperaturer på kort tid, kan vi godt oppleve flommer på gult, sier hun.

Store vannmengder oversvømmer deler av Leirsund i Romerike

Der ingen skulle tru at nokon ville byggje på ny

Flere saker fra Innlandet