Hopp til innhold

«Hans»-erstatningene er nå en milliard kroner

Regjeringen utbetaler ytterligere 268 millioner til 12 flomrammede kommuner som ikke fikk penger i fjor.

Dokka Camping under ekstremværet Hans

CAMPINGPLASS UNDER VANN: Dokka camping i Nordre Land kommune ble oversvømt under uværet i august i fjor. Nå får kommunen penger fra regjeringen for å kompensere for utgiftene.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Ekstremværet i august rammet store deler av Sør-Norge og mange kommuner har vært spente på hvor store beløp de får i erstatning.

Like før jul ble det bevilget 704 millioner kroner til 22 kommuner og to fylkeskommuner. I dag ble det klart at ytterligere 12 kommuner får til sammen 268 millioner kroner.

Det betyr at de samlede erstatningsbeløpene etter «Hans» er nærmere en milliard kroner.

– Dette er en historisk høy kompensasjon, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

– Vi har fra dag én vært tydelige på at regjeringen står i lag med kommunene når det gjelder å dekke kostnadene etter dette ekstremværet.

Disse kommunene får utbetalt Hans-tilskudd

Hadeland ble hardt rammet: – Vi er fornøyde

«Rekorden» i denne omgang er Gran kommune i Innlandet, som får 98,7 millioner kroner.

Kommunalsjef for kultur og samfunn, Leif Arne Vesteraas, sier de er rimelig fornøyde og at det er et godt tilskudd.

– Vi er glad for at vi får såpass godt utbetalt. Det gjør at vi kan klare å få reparert veger og broer, slik at de kan tåle en ny flom.

Før tallene ble publisert, fortalte Vesteraas til NRK at de kommunale vegene er den store utgiften hos dem.

– I tillegg kommer alle de ekstra lønnsutgiftene i forbindelse med selve hendelsen. Det vil si overtid og ulempetillegg, sa han.

Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef i Gran kommune

Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas har tidligere orientert formannskapet i Gran om konsekvensene av «Hans».

Foto: Alexander Nordby / NRK

Trenger mye penger

Ordfører i Sel kommune, Eldri Siem, er derimot ikke fornøyd med tilskuddet.

Hun skriver i en e-post at det er svært skuffende av departementet at Sel kommune bare får 20 millioner.

– Vi har kostnader på 60 millioner. Statsforvalteren hadde innstilt på en kompensasjon på 58,4 millioner. Det er helt utrolig at departementet overkjører også Statsforvalteren som har lokalkunnskapen her.

ordfører i Nord-Fron. Anne-Marie Olstad

Ordfører i Nord-Fron, Anne-Marie Olstad, fikk vite i dag hvor mye deres kommune får. Hun er usikker på om hun er fornøyd med tilskuddet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ordfører i Nord-Fron, Anne-Marie Olstad, sier hun er usikker på om de er fornøyde. De fikk skader på veg, hadde flere ras, og det var kritisk for vannverket.

– Statsforvalteren er innstilt på 50 millioner mer, sier hun.

Hun nevner at de har et vannverk som sannsynligvis må flytte.

– Det er veldig mye penger, så det er et stort løft som kommunen må koste selv, og det er ganske krevende.

NRK har forsøkt å kontakte departementet for en kommentar, men har foreløpig ikke lyktes med dette.

– Uavklart for vår store utfordring

Kommunen som i denne omgang har fått nestmest, er Våler, med 51,7 millioner kroner.

Deretter følger Nordre Land, med 27,4 millioner. Der var det også store ødeleggelser på veger, vann og avløp.

– Vi hadde søkt om 128 millioner, så dette må vi se nærmere på, sier kommunedirektør Ola Helstad.

– Det er i hvert fall sikkert at vår store utfordring dermed er uavklart, sier han.

Må framleis koke drikkevatnet

Nordre Land har søkt om 27 millionar kroner etter ekstremvêret Hans.

Granflaum

Gran kommune har søkt om 204 millionar kroner.

pRc4bHDlDhU

Nord-Aurdal kommune har søkt om 15 millionar kroner.

Ringerike kommune har søkt om 41 millionar kroner.

Elva Kvinda har tatt med seg veg og bruer i krysset SundrevegenNossvegen i Ål sentrum

Ål kommune har søkt om 25 millionar kroner.

Nesbyen kommune har søkt om 27 millionar kroner.

Det kan komme mer

I november ble det klart at regjeringen bevilget totalt 1,7 milliarder til selve ordningen med skjønnsmidler.

Det betyr at det er igjen penger som Regjeringen skal vurdere nærmere bruken av.

– Det er kommet inn søknader som er utenfor retningslinjene eller er i gråsonen. Dette må vi bruke noe lengre tid å behandle, sier Sande.

Les også Treng over 800 millionar kroner etter ekstremvêret Hans

Oversiktsbilde over Dokka under flommen etter stormen Hans

– Hva slags gråsoner kan det være?

– Det være uklarhet omkring selve skaden. Vi må også vurdere dette opp mot forsikring og andre elementer.

– Ekstremværet var i august. Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Det tar tid å behandle søknader som kommer inn. Det skal være en ordentlig behandling, og regelverket skal følges. Den største delen ble utbetalt før jul.

Disse kommunene har fått tilskudd etter Hans

3405

Lillehammer

9.300.000

3419

Våler

51.700.000

3424

Rendalen

500.000

3436

Nord-Fron

26.900.000

3437

Sel

20.000.000

3447

Søndre Land

6.400.000

3448

Nordre Land

27.400.000

3449

Sør-Aurdal

10.400.000

3451

Nord-Aurdal

10.800.000

3446

Gran

98.700.000

3236

Jevnaker

4.600.000

3310

Hole

1.200.000

3007

Ringerike

37.400.000

3013

Marker

5.800.000

3039

Flå

300.000

3040

Nesbyen

25.300.000

3041

Gol

9.800.000

3042

Hemsedal

1.200.000

3043

Ål

55.000.000

3044

Hol

5.400.000

3046

Krødsherad

700.000

3403

Hamar

4.400.000

3407

Gjøvik

31.300.000

3433

Skjåk

400.000

3434

Lom

6.900.000

3435

Vågå

7.300.000

3438

Sør-Fron

22.900.000

3439

Ringebu

19.300.000

3441

Gausdal

32.700.000

3442

Østre Toten

36.000.000

3443

Vestre Toten

9.800.000

3454

Vang

8.200.000

5026

Holtålen

7.600.000

5426

Kåfjord

26.100.000

Ekspander/minimer faktaboks

Flere saker fra Innlandet