Hopp til innhold

Innlandsindustrien går så det suser

Mens det er nedgangstider i store deler av landet, går det godt for industrien i Innlandet. Det skogbaserte Moelven-konsernet hadde et rekordår i fjor.

Mens industrien i store deler av landet sliter, går det så det suser i Innlandet. Moelven-konsernet hadde et rekordår i 2015.

Moelven Industrier gjør det godt med tre og hadde et rekordår i 2015. Reporter: Per Magnussen. Foto: Bjørn Opsahl.

Morten Kristiansen, Moelven Industrier

Administrerende direktør i Moelven Industrier, Morten Kristiansen tror på ytterligere vekst de neste åra.

Foto: Bjørn Opsahl

Moelven har et produkt som er i tiden, nemlig tre. Det benytter de godt og jobber hele tiden med å skape produkter som markedet vil ha.

– Vi har merket et økt fokus på Innlandsindustrien for å kompensere for bortfallet vi ser i de kystnære områdene, og det er vi glade for, sier konsernsjef i Moelven, Morten Kristiansen.

– Tør å satse

NHO-direktør Åge Skinstad

Regiondirektør i NHO, Åge Skinstad, tror Innlands-bedriftene vil klare seg bra framover også.

Foto: Audun Kristiansen / NRK

Regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad, mener Innlandsbedriftene har vært forskånet fra oljekrisa og at de tjener på den lave kronekursen. Og han mener de har vært flinke til å gripe mulighetene.

– De har turt å satse på forskning, utvikling og innovasjon. Også vi vil nok merke nedgangen litt etterhvert, men hvis bedriftene fortsetter å satse og utvikle seg som nå tror jeg vi vil hevde oss godt også i tida framover, sier Åge Skinstad.

1000 ansatte i Innlandet

Etter dårlige år fra 2011 til 2013 endte Moelven-konsernet med et pluss i regnskapet på 215 millioner kroner i fjor.

Med sine 1000 ansatte i Innlandet (og 3000 totalt) er Moelven en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. De omsetter for i overkant av to milliarder kroner.

Martin Fauchald, Moelven Industrier

Hovedtillitsvalgt i Moelven, Martin Fauchald er stolt over det de får til.

Foto: Bjørn Opsahl

– Vi ansatte ser med stor tilfredshet på resultatutviklingen. Det sikrer sysselsettingen framover. Og jeg er stolt over å ha så mange dyktige medarbeidere, som skaper et så godt resultat, sier hovedtillitsvalgt Martin Fauchald.

Mot strømmen

Det er ikke bare Moelven som gjør det bra. Andre industribedrifter har også landet store kontrakter og høstet stor anseelse, som blant annet Ring Mekanikk og Raufoss Industrier.

Ring Mekanikk

Ring Mekanikk skal lage stoler til Flytoget.

Foto: NRK

Ring Mekanikk skal levere de nye passasjerstolene til Flytoget for mellom 15 og 20 millioner kroner.

Dagens ferske arbeidsledighetstall viser at ledigheten i Hedmark har gått ned med 10 prosent det siste året, mens den øker i andre deler av landet.

– Bygg regjeringskvartal i tre

Konsernsjefen i Moelven tror på ytterligere vekst de kommende åra.

Tre i interiøret

Tre brukes mer og mer i bygg og interiør.

Foto: NRK

– Når vi ser trenden i samfunnet, både i Norge og internasjonalt, så er det stor etterspørsel etter våre produkter. Tre har et stort potensiale for bruk også på andre områder enn i dag, sier Morten Kristiansen.

Torsdag uttalte Ringsaker-gründer Arthur Buchardt at det nye regjeringskvartalet bør bygges i tre, noe som trolig bifalles av Arbeiderpartiet og SV.

– Hvis politikerne hadde lyttet til seg selv om det grønne skiftet, så ville det være et fantastisk signal. Å bygge regjeringskvartalet i tre, med de kvadratmeterne og de høydene, er fullt mulig. Det ville vært meget spennende, sier Buchardt.

Raufoss-miljøet får innovasjons-pris:

Næringsklyngen SINTEF Raufoss Manufacturing og vertskommunen Vestre Toten har fått prisen Årets innovasjonsmiljø for å skape positiv oppmerksomhet om det industrielle miljøet i Innlandet.

Ring Mekanikk får storkontrakt:

Ring Mekanikk har fått kontrakt med Flytoget og NSB

Flere saker fra Innlandet