Innlandet blir viktig når oljebransjen går nedover

GJØVIK (NRK): Statsminister Erna Solberg mener Innlandet blir viktig for å skape vekst i Norge i framtida når oljebransjen går nedover.

Erna Solberg holder tale om innlandet.

Se Erna Solberg tale om Innlandets muligheter.

Hvert år samles aktører innen politikk, næringsliv, kultur og media på Mjøskonferansen. I år var første taler statsminister Erna Solberg som snakket om Innlandets muligheter.

Hun sa at Norge trenger flere ben å stå på når det går nedover i oljebransjen.

– Se til Innlandet

Innlandet har vært i omstilling lenge og har annen type næring enn andre steder, og mange bør se hit. Hedmark og Oppland er de to fylkene i landet som har minst ringvirkninger på nedgangen i oljebransjen.

– Det er derfor mye av det dere har jobbet med her, være konkurransedyktige, skape industribedrifter, videre utvikle dere, til tross for det tøffe klimaet dere har hatt på konkurranse om arbeidskraft og annet som er viktig for resten av landet å lære av fremover.

Hun sa også at Innlandet har en utfordring da det gjelder lavt utdanningsnivå og at eldrebølgen har kommet lenger her enn i resten av landet. Innlandet må satse på blant annet kunnskap, industriforskning, skog og turisme, mente Solberg.

Skryt

Hun trakk blant annet fram Høgskolen i Gjøviks sitt samarbeid med NTNU og mente det er en styrke og veldig bra for det tekniske miljøet i Gjøvik.

Hun skrøt også av Raufoss-bedriften Hexagon som tidligere i mai vant Norsk Industris pris som Norges smarteste industribedrift.

Mjøskonferansen arrangeres årlig og har blitt en viktig arena for innovasjon, samhandling og regional utvikling. Politikere, næringslivet og kulturpersoner møtes.