Hopp til innhold

Her er 15 av 34 vindturbiner ute av drift: – Veldig uvanlig

Over én tredjedel av vindturbinene i Nord-Odal står stille på grunn av feil. Hittil har kommunen gått glipp av flere millioner kroner på stillstanden.

– For Nord-Odal kommunes del er det jo litt tragisk, sier nyvalgt ordfører i kommunen, Odd Kjetil Østvand-Sløtte (Ap).

Odal vindkraftverk som ligger i Nord-Odal har totalt 34 vindturbiner, men nå er 15 av turbinene ute av drift.

Hittil har kommunen gått glipp av 3 millioner kroner på grunn av stansen. Det merkes i en kommune som sliter med å få endene til å møtes.

– Det er klart det merkes på et kommunebudsjett som er ekstremt lavt fra før. Økonomien er jo veldig utfordrende for kommunen vår, sier Østvand-Sløtte.

Ordfører Nord-Odal Odd Kjetil Østvand-Slettø

Odd Kjetil Østvand-Sløtte (Ap) er ordfører i Nord-Odal kommune i Innlandet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Skader på bladene

Årsaken til at 13 av vindturbinene står stille, er grunnet skader på flere av vingebladene.

– Dette er en produksjonsfeil, sier daglig leder i Odal Vindkraftverk, Lars Tallhaug.

Vingeblader til vindturbiner i Nord-Odal

Vingebladene til vindturbinene i Nord-Odal er 71 meter lange og veier 22 tonn per blad.

Foto: Frode Meskau / NRK

Den første skaden ble oppdaget tidlig i 2023, og ut over året ble det oppdaget feil på flere.

Disse måtte derfor stanses.

Ifølge vindkraftselskapet så er dette en garantisak som de følger opp med leverandøren.

I tillegg er det for tiden ytterligere to turbiner som er ute av drift på grunn av andre skader som er under utbedring, opplyser Tallhaug.

Det har også vært snakk om at det er oppdaget sprekker i vindturbinenes betongfundament, men ifølge selskapet så stemmer ikke dette.

– Det er ikke sprekker i betongfundamentene, men derimot er det oppdaget riss i de øverste betongelementene i tårnene, som også vil bli reparert i år, sier Tallhaug.

Avisa Glåmdalen har også omtalt denne saken.

– Vi har jo også forstått at selskapet gjør det de kan for å reparere fortest mulig, sier ordfører Østvand-Sløtte.

Oversiktsbilde av flere vindturbiner i Nord-Odal

Vindturbinene har en høyde på 217 meter.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Veldig uvanlig

Dette er en spesiell sak som er svært uheldig for kraftselskapet i Odal.

Det sier Magnus Korpås som er professor for elektrisk energi ved NTNU i Trondheim.

Han viser til tall fra National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA som viser at 5 prosent av vindmøller står til enhver tid.

Det vil si at vindmøllene går som de skal 95 prosent av tida.

I Odal står 44 prosent av vindmøllene. Dette er veldig uvanlig, sier Korpås.

pressPhoto

Magnus Korpås i NTNU sier at det er veldig uvanlig at så mange vindmøller står stille.

Foto: NTNU

Tapt strømproduksjon

Kommunen mottar en såkalt produksjonsavgift fra vindkraftselskapet. Hvor mye penger kommunen får, avhenger derfor av hvor mye vindkraftanlegget produserer.

I tillegg får kommunen inntekter i form av eiendomsskatt og grunneieravgift, som er faste beløp.

For 2024 har kommunen beregnet å få rundt 20 millioner kroner fra anlegget, noe som er 3 millioner kroner mindre enn de hadde trodd.

– I utgangspunktet så skulle dette generere ganske mye penger til kommunen, og dette betyr at vi får mindre nå, sier Østvand-Sløtte.

Vindkraftselskapet vedgår at situasjonen medfører tapt strømproduksjon. I normal drift, så vil produksjonen ligge på rundt 530 GWh.

– Men omfanget av dette framover kan vi ikke si noe, da dette også påvirkes av vær og vindforhold, sier Tallhaug.

Og det kan se ut til at situasjonen kan vedvare en stund.

Kan ta tid

Arbeidet med å reparere vingebladene er påbegynt, og Odal vindkraftverk opplyser at de kommer til å fortsette reparasjonsarbeidet gjennom 2024.

Men hvor lang tid reparasjonene vil ta er usikkert.

– Vi vet at det er planlagt utbedringer og inspeksjoner som vil strekke seg utover i inneværende år. Arbeidet med utbedringer er begrenset i den kaldeste vinterperioden fordi reparasjonsprosessen er noe væravhengig, sier Tallhaug.

Ifølge Nord-Odal kommune er det snakk om reparasjoner og oppfølging av skader som til sammen kan ta opptil flere år.

Ordfører Østvand-Sløtte sier til NRK at han er noe bekymra, men at de har hatt god dialog med selskapet hele veien.

– Vi skjønner jo at dette er utfordrende, for dette er en ny generasjon vindmøller, sier han.

Større bilde av ordfører i Nord-Odal Odd Kjetil Østvand-Sløtte
Foto: Frode Meskau / NRK

Nå har vindkraftverket 19 turbiner i normal drift, og ifølge selskapet så har de god strømproduksjon nå.

– Vi leverer en betydelig mengde til strømnettet. I løpet av året regner vi med å være i normal drift, sier daglig leder Tallhaug.