Gro-Eva (38) får skryt for karrierevalget: – Kvinner synes jeg er modig

LILLEHAMMER (NRK): Kun hvert sjette aksjeselskap her i landet, ledes av ei kvinne. Forsker mener man går glipp av dyktige talenter.

Gro-Eva Lyngås Owren gir råd til bedrifter

GRÜNDER: Gro-Eva Lyngås Owren er konsulent og selger blant annet rådgivningstjenester og foredrag til bedrifter. Her er hun bak disken på en kafé, hvor hun jobber med å finne gode rutiner og best mulig flyt for både ledere, ansatte og kunder.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger på det. Jeg var helt klar på at aksjeselskap var det rette for meg, sier gründer Gro-Eva Lyngås Owren fra Lillehammer.

Hun er konsulent og jobber med rådgivning og gjennomføring av ulike prosjekter for bedrifter.

Gro-Eva Lyngås Owren, driver eget aksjeselskap

SELVSTENDIG: Lillehammer-gründeren Gro-Eva Lyngås Owren får ofte høre fra andre kvinner at hun er modig. – Flere burde tørre å hoppe i det å starte for seg selv, men det krever at man er strukturert og arbeider hardt, sier hun.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I 2018 startet hun for andre gang opp for seg selv for andre gang, denne gang med firmaet «Overens utvikling».

– Det er litt ulikt hvordan jeg som gründer blir møtt av kvinner og menn. Kvinner synes ofte det er imponerende at jeg har startet for meg selv, og mange synes jeg er modig. Når det gjelder menn synes ikke de det er like oppsiktsvekkende, men heier på dem som tør og vil, sier Lyngås Owren.

Går glipp av dyktige talenter

Kvinner utgjør en økende andel av nyetablerere her i landet, og kvinneandelen nærmer seg nå 40 prosent for enkeltpersonforetak. Men for aksjeselskap, og særlig for ledere i AS, er kvinneandelen fortsatt beskjeden.

I 2017 sto kvinner bak 19,8 prosent av nyoppstarta aksjeselskap her i landet. På ledernivå henger kvinnene enda mer etter.

Av alle aksjeselskap her i landet, er kun 16,4 prosent leda av ei kvinne. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Dette er problematisk når man legger til grunn at både kvinner og menn skal ha like muligheter, og ikke minst at man går glipp av dyktige talenter ved at så mange flere menn leder disse selskapene, sier professor i entreprenørskap ved Nord Universitetet, Gry Agnete Alsos.

Professor ved Handelshøgskolen i Bodø, Gry Alsos

KVINNER MISTER MULIGHETER: Professor ved Nord Universitet, Gry Agnete Alsos, mener samfunnet går glipp av dyktige talenter når så få kvinner leder aksjeselskap.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hun peker på flere grep for å få flere kvinner til å starte egen bedrift, hvor aksjeselskap er en av flere muligheter. Alsos forklarer at utfordringene innen ledelse i aksjeselskap til en viss grad henger sammen med hvem som starter nye bedrifter.

– Det er flere menn som starter bedrifter, og antallet er enda høyere innen nyoppstarta aksjeselskap. Her må det gjøres grep innen alt fra yrkesvalg til entreprenørskap i ung alder. Mange jenter leder for eksempel ungdomsbedrifter, men fortsetter ikke som verken gründere eller ledere av eget selskap i voksen alder, forklarer hun.

Store forskjeller på kvinner og menn også i lønn

Sissel Jensen, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, sier at det ikke bare er store forskjeller mellom kvinner og menn i antallet ledere i AS. Det er også store forskjeller i lønnsnivå, særlig i de store selskapene i privat sektor, forklarer hun.

– Det vi ser, er at selv om kvinner når til de øverste sjiktene i næringslivet generelt, så er de færre, og de tjener dårligere enn sine mannlige kolleger, sier Jensen.

Hun mener også at kvinner og menns karriere i det private næringsliv, skiller seg sterkere fra hverandre etter at man får barn.

– Mange kvinner starter på et ambisiøst løp, men mange faller av underveis, mens menn fortsetter videre på karrierestigen. Jeg tror vi bør forske mer på hele karrieren til kvinner og menn, som har omtrent samme utdanningsbakgrunn, for å finne ut hvorfor dette skjer, sier hun.