Hjort skaper hodebry for bønder og skogeiere

Sultne hjorter tar seg til rette, og spiser både fra rundballer og bark på trær. Det fører til økonomiske tap.

Hjort har spist av rundballer i Søndre Land.

LETER ETTER MAT: Hjort har forsynt seg av rundballer i Søndre Land i Innlandet.

Foto: Privat

Flere bønder på Østlandet sperret øynene opp da de så hva som hadde skjedd med flere rundballer rett etter nyttår. De var delvis spist opp av hjort.

Det samme gjelder barken på flere trær. Skogeiere oppdaget at bark var gnagd vekk av hjort.

Skader på grantrær der hjort har spist bark.

SPISER BARK: Skader på trær etter hjort at har gnagd. Dette bildet er fra Lesja i Gudbrandsdalen.

Foto: Ola Jo Nørstegård

Den dype og våte snøen over store deler av landet får konsekvenser for dyrelivet i skogen.

– Hjort søker først og fremst etter lyng og gras langs bakken. Men når det er dyp snø, vil den ofte spise bark på trær i stedet, sier Ola Løkken, som er skogbruksleder i Nord-Gudbrandsdalen i Glommen Mjøsen Skog.

Han sier at grantrær i ytterste konsekvens kan dø som følge av at det blir soppsporer i sårene på de trærne hjortene har gnagd.

Felling utenom jaktsesongen

På Vestlandet har det tidligere vært flere tilfeller av hjort som har gjort skade. I år er det meldt om flere slike tilfeller både i Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

Kronhjort

STASELIG KAR: De siste 50 år har utbredelsen av hjort økt kraftig i Norge.

Foto: Ole Jakob Vorraa

Det er også skader i Vest-Oppland, og da særlig Søndre Land, der kommunen har gått til det uvanlige skritt å tillate felling av hjort utenom jaktsesongen.

– Vi har fått henvendelser fra flere skogeiere som klager over økonomiske tap på grunn av dette. Vi har derfor sagt ja til felling i en avgrenset periode fram til 19. februar, sier Einar Struksnæs, skogbrukssjef i Søndre Land kommune.

I brevet til skogeierne går det klart fram at jakta i den ordinære sesongen ideelt sett burde ha vært nok. Derfor skriver kommunen at viltlaget i framtida bør sørge for «mer effektiv hjortejakt innenfor ordinær jakttid.

Seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet sier at det er uvanlig med vinterfelling på hjort.

– Men så lenge kommunene holder seg innenfor lovverket, kan de gi tillatelse til felling om vinteren når det er lokale skader på grunn av hjort. Vanligvis vil den ordinære jakta fram til 23. desember være tilstrekkelig.

Grantrær kan dø

– For skogeierne er det mest problematisk for yngre skog som ikke har fått den grove skorpebarken enda. I slike tilfeller gjør hjort mest skade, sier Ola Løkken i Glommen Mjøsen Skog.

Han sier at hjortene ofte samler seg på et konsentrert område. Da kan det bli en del synlige lokale skader på et avgrenset område.

– På hvilken måte blir dette et økonomisk tap?

Veksten på trærne vil bli hemmet samtidig som kvaliteten på tømmeret blir dårligere. Og for grantrær kan det altså noen ganger føre til at de dør.

Han mener også at det å etablere foringsplasser for hjort er et tvilsomt tiltak. Hjort som står rundt foringsplassen og venter på å slippe til, begynner ofte å spise bark på trærne rundt, sier han.