Hopp til innhold

Visste om svakheter på Tretten bru i seks år – gjorde ikke noe

Havarikommisjonen mener Statens vegvesen visste at Tretten bru var svekket og skulle vært forsterket.

Tretten bru drone -1

KOLLAPSET: Fagverksbrua i tre falt sammen og knapp tidlig mandag morgen 15. august i fjor. To kjøretøy stod fast på brua.

Foto: Frode Meskau / NRK

Havarikommisjonens første rapport om kollapsen på Tretten bru kommer nøyaktig ett år etter at den 10 år gamle brua kollapset.

Konklusjon: Brua kollapset trolig på grunn av utmatting.

Havarikommisjonen vil ha mer kontroll av bruer i framtida.

Statens vegvesen får krass kritikk. Rapporten konkluderer med at brua ble anbefalt forsterket allerede i 2016, uten at det ble gjort noe.

– I 2016 ble ikke arbeidet tilstrekkelig fulgt opp og sikkerheten til brua ble ikke ivaretatt, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Ingvild Ytrehus.

Hun forteller at brua røk mellom stål og tre på vestsiden av elva.

Beregninger viser en utnyttelse på over det dobbelte av hva brua hadde kapasitet til.

«Etter kollapsen av Perkolo bru i 2016, etterregnet Statens vegvesen Tretten bru etter gjeldende regelverk med kontroll mot blokkutriving. Man fant da de samme overutnyttelsene som ekstern faggruppe har beregnet, og anbefalte at brua ble forsterket på disse punktene. En slik forsterkning ble aldri gjennomført.»

Ordfører: – Helt utrolig

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp) er sjokkert.

– Hvis Statens vegvesen har visst om dette og ikke gjort noe, så er det helt utrolig, sier ordføreren.

Ordfører i Øyer Jon Halvor Midtmageli

SJOKKERT: Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, er sjokkert over at brukollapsen kunne skje.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han var selv på Tretten da brua kollapset på denne dagen for ett år siden.

Nå fikk vi svaret på hvorfor brua datt og at den var for svak i utgangspunktet. At slike ting kan skje er helt uforståelig, sier Midtmageli.

Vegvesenet: – Må finne ut hvor det glapp

Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen ser alvorlig på funnene i rapporten.

– Det er en god, grundig, kjempeviktig rapport. Vi stiller oss bak de vurderinger og anbefalinger som havarikommisjonen har gjort rundt hva som er årsaken til at brua datt ned. Så må vi gå videre og ikke gi oss før vi har funnet ut hvordan vi kunne la det her skje, sier Laksforsmo.

Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

ALVORLIG: Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen ser alvorlig på funnene i rapporten.

Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

Divisjonsdirektøren sier at de setter i gang med en egen undersøkelse.

– Det skal ikke kunne skje. Det at det ikke ble tatt tak i og håndtert i 2016, det må vi til bunns i, sier divisjonsdirektøren.

Statens vegvesen er glad for at det gikk så bra som det gikk da brua kollapset.

Ett år siden kollapsen

Ingen ble skadet da Tretten bru kollapset den 15. august 2022.

Men en personbil og en lastebil ble stående fast på den ødelagte brua. Sjåføren i lastebilen måtte heises ut ved hjelp av helikopter. Og like før kollapsen hadde skolebussen passert.

Les også – Jeg trodde jeg skulle dø

Terje Brenden blir redda ut av lastebilen på Tretten bru

Mangelen på bru over Lågen på Tretten har vært en stor belastning for lokalbefolkningen. Først i juni i år ble en midlertidig bru med et kjørefelt klar.

Eivind Buhaug bor på vestsiden og har jobb på østsiden. Han sier at det har vært en utfordrende vinter, med lange omkjøringsveger.

Tretten i båt

LOKALSAMFUNNET DELT I TO: Eivind Buhaug er blant dem som har brukt båt for å reise mellom øst- og vestsiden av Tretten.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Om høsten og på våren har det vært mulig å bruke båt, og noen har gått over isen om vinteren. Mange er i samme situasjon som Buhaug, at de bor på den ene siden, og jobber på den andre siden.

Mange barnefamilier har også fått lengre reiseveg til barnehage og skoler.

Avsløring

Aftenposten skrev 4. august at vegvesenet allerede i 2016 visste at brukonstruksjonen var for dårlig, slik det nå er konkludert med.

Både ordføreren i Øyer og samferdselssjefen i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng, reagerte sterkt på avsløringen.

– Jeg kan si på generelt grunnlag, at hvis det er riktig at brua hadde redusert bæreevne, så måtte vi nok ha stengt brua, sa Riseng.

Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune.

VENTER PÅ RAPPORT: Samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng.

Foto: Alexander Nordby

– Hvis brua hadde redusert bæreevne, og at dette skjedde mens vegvesenet hadde ansvaret, er det da rettferdig at fylkeskommunen skal betale for ny bru?

– Jeg syns ikke det høres rettferdig ut, men det må politikerne svare på.

Fylkesordfører i Innlandet, Aud Hove, sier at fylkeskommunen uansett ikke har finansielle muskler til å ta disse utgiftene alene.

Fylkesordfører Aud Hove

VIL HA STATLIG STØTTE: Fylkesordfører i Innlandet, Aud Hove (Sp).

Foto: Innlandet fylkeskommune

– Dette gjelder uavhengig av hva som kommer fram i havarikommisjonens rapport, sa hun etter Aftenpostens avsløring.

Hvis også rapporten viste at vegvesenet faktisk visste om svakheter, slik det nå har gjort, mener Aud Hove at det styrker deres krav om at staten må bidra økonomisk.

Ikke flere trebruer

Statens vegvesen stengte 14 trebruer av tilsvarende type like etter Tretten bru falt sammen.

Mens åtte av bruene er gjenåpnet med normal eller redusert trafikk, må de siste seks forsterkes før gjenåpning. Det er funnet ulike feil og mangler på flere av disse.

Statens vegvesen har stoppet arbeidet med den ene fagverksbrua som var planlagt på riksvei 3 ved Tynset, Tunna bru. Denne vil nå bli bygget på en annen måte.

Nå sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen at de forbyr bygging av slike bruer.

– Det blir ikke godkjent noen flere fagverksbruer i tre inntil videre, sier Laksforsmo til Teknisk Ukeblad.

– Vi sier ikke at de aldri mer vil bli bygget, men vi har ikke noen tidshorisont på når de eventuelt kan bli godkjent igjen, sier han.

Les også Vegvesenet varsler full stopp i bygging av trebruer

Tretten bru, ryddearbeid onsdag.

Hvem har ansvaret?

Rapporten som ble lagt fram fra Havarikommisjonen tirsdag er delrapport 1.

– Vi har delt opp undersøkelsen i to deler. Den første handler om det tekniske. Del to vil ta mer for seg ansvaret, sier avdelingsdirektør Ingvild Ytrehus.

Hun understreker at de tekniske undersøkelsene har vært krevende for Havarikommisjonen.

Ytrehus sier de har fremmet et forslag til Statens vegvesen om å kontrollere de andre trebruene i Norge.

Moelven limtre «frikjennes»

Rapporten viser at limtreet som er produsert og montert av Moelven Limtre ikke hadde noe med årsaken til kollapsen å gjøre.

Det opplyser Rune Abrahamsen, administrerende direktør i Moelven Limtre AS, i en pressemelding.

Tretten, brukollaps

MOELVEN: Administrerende direktør i Moelven Limtre, Rune Abrahamsen på Tretten etter brukollapsen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Konklusjonen er både etterlengtet og som forventet. Treverket og vårt limtre er frikjent. Det er ikke funnet noe feil med våre leveranser til Tretten bru, sier Abrahamsen i en pressemelding.

Moelven har hatt dialog med Statens havarikommisjon under granskingen, og har bidratt med sin ekspertise og dokumentasjon når den har blitt etterspurt.

Flere saker fra Innlandet