Har funnet 3584 eksplosiver i terrenget på Hjerkinn

Letingen etter udetonerte granater og bomber i det tidligere skytefeltet på Hjerkinn fortsetter i sommer.

Soldater går manngard etter eksplosiver i det tidligere skyefeltet på Hjerkinn i Oppland

MILITÆR MANNGARD: Også i sommer vil mannskaper fra Forsvaret lete gjennom terrenget i det tidligere skytefeltet på jakte etter udetonerte bomber og granater.

Foto: Forsvaret

Mandag denne uka var soldater igjen på plass i høyfjellet for å rydde opp etter flere tiår med militær aktivitet. Ryddeprosjektet skal sikre at skytefeltet blir et verneområde i løpet i 2020.

– I år foregår det tradisjonell eksplosivrydding med manngard, og opp imot 170 mann vil delta. Letingen vil foregår over seks uker denne sommeren, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg til NRK.

Vil ligge igjen udetonerte eksplosiver

Skytefeltet var i bruk fra 1923 til 1999. Til nå har Forsvaret destruert 3584 udetonerte granater og bomber som er funnet i terrenget på Hjerkinn. I tillegg er det funnet drøyt 10.000 mindre udetonerte eksplosiver som i stor grad er patroner. Det er også fjernet 443 tonn med metallskrap. Hele prosjektet har en kostnadsramme på rett i underkant av 600 millioner kroner.

Portrett av prosjketleder Pål Skovli Henriksen

600 MILLIONER: Forsvarsbygg bruker i underkant av 600 millioner kroner på oppryddingen i det tidligere skytefeltet på HJerkinn, opplsyer prosjektleder Pål Skovli Henriksen.

Foto: Forsvaret

Vi har helt fra starten kommunisert at det vil ligge igjen blindgjengere på Hjerkinn også etter at vi er ferdige. Vi forsøker å rydde og eliminere til en så stor grad at vi mener at feltet er 100 prosent trygt for ferdsel og etterbruk. Men det vil nok ligge igjen blindgjengere i ettertid som kan dukke opp, sier Pål Skovli Henriksen.

Han sier at det trygt å ferdes i området for folk, men at det vil bli ferdselsrestriksjoner i forbindelse med pågående ryddeaktiviteten.

– Dersom folk finner noe de mener er en granat eller tilsvarende, så ber om at de tar kontakt med Forsvarsbygg, sier Skovli Henriksen.

Uavklart om Snøheimveien

I en pressemelding skriver Forsvarsbygg at delområder vil bli helt frigitt etter hvert som man mener seg ferdig med ryddingen.

– Vi prøver å definere et restriksjonsnivå og et endelig ryddenivå. Det er god forståelse både i forsvarssektoren og lokalt at det må gå en grense for hva som er samfunnsmessig forsvarlig å bruke av ressurser på ryddingen, sier Skovli Henriksen.

I dag går det en bilvei gjennom det tidligere skytefeltet og inn til Snøheim turisthytte som eies og drives av Den Norske Turistforening. I de opprinnelige planene for ryddeprosjektet skulle denne veien fjernes, men dette vedtaket kan bli omgjort.

Det pågår nå en studie for å se på hvilken påvirkning ferdsel på veien vil ha i forhold villreinen og andre dyr i området. Avklaringen om Snøheimveiens fremtid er det Stortinget som skal fatte i 2017.

Flere saker fra Innlandet