Fra skytefelt til nasjonalpark

Fylkesmannen i Oppland anbefaler at Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell vernes.

Hjerkinn

MILITÆROMRÅDE: Fra 1923 til 2008 ble Hjerkinn brukt og forurenset av forsvaret. Ifølge beregninger Forsvaret har gjort er det blitt avfyrt 45 millioner skudd og to millioner bomber og granater av forskjellig art i området.

Det kommer fram i Fylkesmannens anbefaling til Miljødirektoratet.

De ønsker at de indre områdene av Hjerkinn skytefelt skal vernes som nasjonalpark og at de ytre delene vernes som landskapsvernområde. Til sammen er det snakk om et nytt verneareal på 175 kvadratkilometer.

– Den største naturrestaureringen noensinne i Norge pågår nå på Hjerkinn. Det er historisk at et tidligere skytefelt kan bli vernet, sier fylkesmann Sigurd Tremoen.

Skytefeltet på Hjerkinn ble nedlagt i 1999, og planen var da å tilbakeføre området tilbake til naturen og la det bli en del av de vernede områdene rundt. Men det har tatt lang tid.

Hjerkinn

VERNES: På Hjerkinn blir nå veier gravd opp og erstattet med torv, rein og kratt, i en storstilt verneprosess på Dovrefjell.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vil ta vare på naturen

Sigurd Tremoen

FYLKESMANN: Sigurd Tremoen sier at det er historisk at et tidligere skytefelt kan bli vernet. Han mener villreinstammen i Snøhetta er den viktigste grunnen til å verne området.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Fylkesmannen opplyser om at målet med vernet er å bidra til å ta vare på blant annet villrein, fjellrev, jaktfalk, myrhauk og en rekke andre sårbare arter som finnes på Dovrefjell.

– Den viktigste grunnen til å verne området er villreinstammen i Snøhetta, som vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på, sier Tremoen.

Og han legger til:

– Vi har lagt vekt på at vi skal kjøre en god og omfattende prosess, og det har vi gjort. Jeg mener vi nå har fått en fin balanse mellom bruk og vern. Vi har blant annet beholdt noen veier for å ivareta viktige næringsinteresser.

Strid om verneprosessen

Bengt Fasteraune

DOVRE-ORDFØRER: Bengt Fasteraune er positiv til å la de indre områdene i skytefeltet bli nasjonalpark, men er samtidig opptatt av hvordan man kan bruke de ytre områdene.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det har vært mye strid om denne verneprosessen. Mange har vært redde for at den ville gå ut over både beitrett og turisme.

– At de indre områdene inne i skytefeltet blir nasjonalpark synes jeg er positivt, sier Bengt Fasteraune som er ordfører i Dovre kommune.

Men han presiserer:

– Jeg håper at vi fortsatt har en dialog frem til beslutningen tas om hvordan man da skal kunne bruke de ytre områdene til den virksomheten, som vi tross alt er avhengige av for å kunne bo ute i distriktene.

Først i 2020 skal arbeidet være ferdig. Prislapp er over 600 millioner kroner.