Hopp til innhold

Ga utviklingshemmede beroligende før koronavaksine

– Ulovlig, mener fylkeslege.

Gjøvik kommune Rådhus

ULOVLIG TVANG: I et tilsyn hos Gjøvik kommune ble det påpekt lovbrudd på ett av tre punkter. Kommunen blir nå bedt om å rette opp i dette.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Det var under et tilsyn i kommunen 26. april Statsforvalteren i Innlandet avdekket at to personer med utviklingshemming ble gitt beroligende medikamenter før de fikk koronavaksine. Ifølge tilsynet ble de to medisinert for å unngå ventet motstand.

Det er ulovlig bruk av tvang, mener fylkeslege Harald Vallgårda.

– Det er strenge regler for behandling av personer uten samtykkekompetanse, sier Vallgårda.

Statsforvalterens konklusjon er at Gjøvik kommune gjennom sine systemer ikke sikrer at helsehjelp til alle personer uten samtykkekompetanse gis med gyldig rettsgrunnlag.

Erkjenner mangelfull dokumentasjon

Gjøvik startet vaksinasjon av pasientgruppen i midten av april. Tjenesteleder Karin Buflaten sier til NRK at de rådførte seg med statsforvalteren i forkant for å sikre riktig tolkning av regelverket.

Johnsrud sier også at de begrunnet sin vurdering ut fra at vaksinasjon er frivillig, men at kommunen samtidig følger opp nasjonale anbefalinger med ønske om at flest mulig av innbyggerne skal være vaksinert.

– Vi vaksinerer de som sier ja og de vi antar ville sagt ja hvis de hadde visst hva de takker ja til. Vi diskuterte i forkant hva som skulle til for at brukerne skulle få gode opplevelser og da var premedisinering et av tiltakene som ble vurdert som nødvendig for enkeltpersoner, sier hun.

NRK forklarer

Bruk av tvang i helsesektoren

Bruk av tvang i helsesektoren

Strengt regelverk skal sikre pasientene

Bruk av tvang styres av lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. 

Bruk av tvang i helsesektoren

Kan bruke tvang med tillatelse

Det er lov å gi helsehjelp selv om pasienten motsetter seg, men da må flere kriterier være oppfylt:

a) en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten

b) helsehjelpen anses nødvendig

c) tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen.

Johnsrud sier det ikke ble fattet vedtak om tvang i tilfellet med de to pasientene.

– Motstand mot vaksinering mot covid-19 ansees ikke å være grunnlag for å bruke tvang dersom bruker ikke vurderes å være i risikogruppen eller har underliggende sykdommer. Det vil si at vi som helsepersonell opplever til dels store etiske dilemmaer når spørsmålet om vaksinering til personer med utviklingshemming med manglende samtykkekompetanse skal ivaretas.

Hun understreker at kommunen kjenner seg igjen i Statsforvalterens kritikk.

  • Norges Forbund for utviklingshemmede har tidligere rettet flengende kritikk mot Fylkesmannens håndtering av bruk av tvang mot utviklingshemmede. Les mer om det her.

Vanskelig å bruke tvang

Behandling av personer uten samtykkekompetanse er et omstridt tema, forteller generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk forbund for utviklingshemmede. Hun sier til NRK at lovgivningen om pasient- og brukerrettigheter skal sikre den enkeltes rettigheter.

– Det gir ikke rett til å bruke tvang bare fordi man venter problemer, sier hun.

Hedvig Ekberg, assisterende generalsekretær NUF

TVANG: Ekberg sier Norsk forbund for utviklingshemmede kjenner til en rekke hendelser der det er brukt tvang i forbindelse med restriksjoner under koronapandemien.

Foto: NUF

Ekberg mener det istedenfor å bruke tvang må jobbes med å skape tillit og gjøre det mulig å utføre helsehjelp. Hun sier også at koronavaksinasjon har skapt diskusjon i miljøet når det gjelder bruk av tvang.

– Noen leger mener det ikke skal gis vaksine hvis det må tvang til. Det har vært pårørende som mener det motsatte – at det er så viktig å ta vaksine at tvang er riktig, forteller Ekberg.

Flere saker fra Innlandet