Hopp til innhold

Reagerer på tvang mot funksjonshemmede

Norges Forbund for utviklingshemmede retter flengende kritikk mot Fylkesmannens håndtering av bruk av tvang mot utviklingshemmede.

Leverte protestliste

Magnar Sjøenden i NFU leverte protestlisten.

Foto: Privat

Fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen har mottatt 1000 underskrifter på skrivet som retter flengende kritikk mot Fylkesmannen som tilsynsmyndighet.

Magnar Sjøenden som er lokallagsleder for Stange NFU, Norges Forbund for Utviklingshemmede, mener at tilsynet med makt og tvang har sviktet. Det er helseavdelinga hos Fylkesmannen som har hovedansvaret for godkjennelse og tilsynet med bruk av makt og tvang overfor utviklingshemmede.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen mottok protestliste mot behandlinga av funksjonshemmede.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen Mottok protestlisten.

Reagerer kraftig

Forbundet reagerer kraftig på flere forhold. Blant annet mener de at brukerne er vurdert til ikke å være i stand til å vite hva som er best for de sjøl, og ikke hvem som er ens nærmeste pårørende. Dermed settes de pårørende på sidelinjen og det gjøres et tvangsvedtak om verge, hevder Norges Forbund for Utviklingshemmede. De hevder at Fylkesmannen glatt godkjenner tvangsvedtak og avviser at det opprettes tilsynssaker mot kommunene.

Konsekvensene de peker på i brevet til Fylkesmann Sigbjørn Johnsen er flere:

– Fotfølging, strenge besøksforbud og nekting av kommunikasjon via telefon og data.

De konkrete kommunene de viser til Kongsvinger, Grue og Elverum.

– Ulik forståelse

Direktør Bernhard Caspari hos fylkesmannens kommunalavdeling sier at striden handler om ulik forståelse av regelverket og at forbundet også ikke er enig i dagens regelverk.

– Jeg kan være enig i at tvang og makt er uheldige begreper, men det er til å hjelpe og beskytte de som ikke kan ta vare på seg sjøl på grunn av mental svekkelse, sier Caspari, som føyer til at det her ligger en vurdering av funksjonsnivå.

Han vil også avvise at Fylkesmannen benytter seg av kun proffe verger som ikke kjenner brukerne.

Han vil forøvrig ikke si noe om konkrete enkeltsaker.

– Samme rettigheter

Hege Jensen
Foto: Privat

Hege Jensen som er vararepresentant for Frp på Stortinget, mener det er viktig å opprettholde mest mulig frihet for den enkelte.

– Rett til sjølbestemmelse er et grunnleggende prinsipp og er beskyttet av Menneskerettighetene. De gjelder på samme måte for personer med nedsatt funksjonsevne som for alle andre, sa hun da underskriftene ble overlevert.

Hun understreket at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og bygge ned hindre som hindrer dette.