NOAH: – Kattunger som slangemat kan bli en industri

Dyrevernere frykter en ny industri hvor dyr blir avlet opp som levende slangemat. Kattunger og smågnagere kan med andre ord ikke føle seg trygge når reptiler blir lovlig fra august.

Kattunger dumpes

MAT?: Slanger vil ha levende mat, sier Siri Martinsen i NOAH.

Illustrasjon: Dyrebeskyttelsen

Levende fòr er ulovlig i Norge

Torunn Knævelsrud/ Mattilsynet

– Det er mulig vi får se en industri i stor skala hvor dyr avles opp ene og alene for å bli spist av slanger, sier Siri Martinsen i NOAH.

Siri Martinsen, Noah

INDUSTRI: Siri Martinsen i NOAH tror reptilene vil trenge så mye mat at det blir en industri å avle opp smådyr.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Fra 15. august trer den nye forskriften, som tillater privat hold av reptiler, i kraft. Martinsen mener dette åpner for en helt ny type industri hvor kommersielle aktører avler opp såkalt fôrdyr, som kattunger og små gnagere for å selge de som slangefôr.

– Jeg tror ikke mattilsynet har lagt noe vekt på hvor dårlig velferden blir for de dyrene som blir avlet opp til slikt, de har ikke nevnt det med ett ord i prosessen, sier Martinsen.

Hun ser ikke bort fra at dyr blir solgt levende som fôr, men tror at den industrien som kan vokse opp vil se annerledes ut.

– Jeg tror det kan bli en industri hvor man avler opp dyr i stor skala, for å så avlive dem før man selger de. Men husk at mange av disse reptilene har vanskelig for å ta til seg døde dyr, sier Martinsen.

– Reptilene som bor her kan få det bedre

Torunn Knævelsrud

UENIG MED NOAH: Torunn Knævelsrud tror legaliseringen først og fremst vil oppleves positivt.

Foto: Mattilsynet

Det var mattilsynet som utarbeidet forskriften, seksjonssjef for dyrevelferd der, Torunn Knævelsrud er uenig med Martinsen. Hun tror ikke legaliseringen av enkelte reptiler vil føre til en ny industri.

– Levende fôr er ulovlig i Norge. Vi tror heller ikke det blir så mange flere reptiler i Norge som følge av dette, så noen stor kommersiell industri har vi ikke troen på, sier Knævelsrud.

Hun mener de fleste vil kjøpe mat i dyrebutikker og få god informasjon der og at legaliseringen heller vil gjøre det bedre for de eksisterende reptilene som finnes i Norge i dag.

– Det blir flere som tør å gå til veterinærene med reptilene uten å tenke på at de blir tatt for det. Jeg tror også kunnskapen til veterinærene om reptilbehandling blir økt som følge av dette, sier hun.