Hopp til innhold

Foreldreaksjon: – Barnehagene må ta stupetårn-regninga

HAMAR (NRK): Politikerne i Hamar legger regninga over på barna, mener en nystartet barnehageaksjon i byen.

Aksjon mot barnehagekutt i Hamar

I morgen skal kommunestyret behandle et forslag om å kutte 13 millioner kroner i barnehagesekstoren. Bekymrede foreldre har startet «Barnehageaksjon Hamar», en Facebook-gruppe med 600 medlemmer, for å sette søkelys på mulige kutt i barnehageøkonomien.

– Kommunen har brukt mye penger. De har bygd et flott kulturhus som kanskje kunne vært mindre. De har bygd et stupetårn som er mye omdiskutert, og nå planlegger de å bygge en lekepark til 6 millioner kroner. Ut i fra dagens situasjon synes vi det er en helt gal prioritering, sier Bjørn-Erik Røhne Orskaug fra aksjonsgruppa.

Den mye omtalte stupetårnet i byen åpnet i juni i år og endte med en prislapp på 23 millioner kroner. Røhne Orskaug er oppgitt over pengebruken i Hamar kommune.

– Kommunen har lagt seg på en pengebruk som er mye større enn hva inntektene skulle tilsi. De bruker penger som de ikke har, og det går ut over barna slik vi ser det i det budsjettet som er ligger her, sier aksjonisten.

Bjørn-Erik Røhne Urskaug

BEKYMRA: Bjørn-Erik Røhne Orskaug fra aksjonsgruppa frykter at kvaliteten på barnehagene i Hamar forringes.

Foto: Knut RøsrudBj / NRK

– Må bruke mindre penger

Ordføreren i kommunen mener aksjonsgruppa tar feil og tilbakeviser påstanden om at barnehagesektoren må ta regninga for stupetårn og kulturhus.

– Det er ikke barnehagesektoren som tar kostnaden for de store prosjektene vi har hatt. Vi skal bruke mindre penger, og vi må spare i mange sektorer for å få kjølt ned økonomien, sier ordfører Morten Aspeli.

Innsparingene må i følge ordføreren gjøres for å sikre kommunens velferdstjenester i framitda.

– Den økonomiske situasjonen i Hamar kommune er slik at vi må bruke mindre penger, det er hele kommunestyret enig i. Men det er ikke riktig at det skal kuttes 13 millioner i barnehagesektoren, sier han.

Ordføreren påpeker at det kun er lagt inn forslag om et kutt i barnehagesektoren på 1,6 millioner kroner. Samtidig er en barnehage lagt ned, og byggingen av en ny barnehage vil ta lenger tid enn planlagt.

– Det er flott med engasjerte foreldre, men de bekymrer seg unødig når de bruker tallet 13 millioner. Det er feil, sier ordføreren.

Morten Aspeli ordfører

MÅ SPARE: Ordfører i Hamar kommune, Morten Aspeli, sier kommunen må bruke mindre penger.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Støtter aksjonen

Barnehageaksjonen mener bygningene dagens barnehager befinner seg i er for dårlige, og de frykter at kvaliteten på innholdet i barnehagene forringes. Høyre sin ordførerkandidat støtter aksjonsgruppa.

– Vi ønsker å bygge større barnehager, slik at vi på den måten frigir midler til bedre innhold i barnehagen som for eksempel høyere lærertetthet i barnehagen, noe aksjonsgruppa også peker på er en mangel i dag, sier Knut Fangberget fra Høyre.

Høyre vil bruke mer penger på barnehagen til tross for at en konsulentrapport viser at Hamar bruker 20 millioner mer enn sammenlignbare kommuner på barnehager.

Flere saker fra Innlandet