Hopp til innhold

Frikjenner Alvdal kommune

Alvdal kommune brøt ikke opplysningsplikten. Men Alvdals-saken avdekker alvorlig mangler i kommunens interne kommunikasjon.

Overgrepssaken i Alvdal

Overgrepssaken i Alvdal

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Det er hovedkonklusjonen i Fylkesmannens tilsynsrapport etter overgrepssaken i Alvdal.

– Visste nok

Hjelpeapparatet rundt de overgrepsutsatte barna i Alvdal visste til sammen nok til at de kunne gått videre med saken, men kommunen mangler rutiner for å fange opp omsorgssvikt som må meldes til barnevernet.

Dette kommer fram i rapporten.

Alvorlige mangler

Til tross for mange hjelpetiltak rundt barna som ble utsatt for grove seksuelle overgrep, fikk de ikke fram opplysninger nok til å kunne melde fra til Barnevernet.

Fylkesmannen, som har gjennomført tilsyn med flere kommunale tjenester i kjølvannet av den omfattende overgrepssaken i Alvdal, har imidlertid avdekket alvorlige mangler i kommunens interne kommunikasjon.

– Det er likevel ikke grunnlag for å fastslå at kommunen brøt opplysningsplikten i de kommunale tjenestene som har vært i kontakt med de to barna, opplyser fylkeslege Trond Lutnæs til NTB.

Retter sterk kritikk

Det er påpekt en rekke observasjoner i saken som kunne vært vurdert nærmere med tanke på barnas omsorgssituasjon.

De bekymringsfulle forholdene har ikke blitt fanget opp slik at de kunne dannet grunnlaget for opplysninger til barnevernet, skriver fylkesmannen i sitt brev til Alvdal kommune.

Selv om det ikke avdekket lovbrudd, retter fylkesmannen sterk kritikk mot kommunens internkommunikasjon.

Vi finner imidlertid grunnlag for å fastslå at Alvdal kommune ikke har hatt og ikke har tilfredsstillende styring og internkontroll i tjenesten for å sikre at opplysningsplikten ivaretas.

Aksepterer kritikk

Rådmann i Alvdal, Erling Strålberg sier at kommunen aksepterer kritikken de har fått for mangel på inter kommmunikasjon. Han tar derfor kritikken til etterretning, men legger samtidig til at kommunen har bedret rutinene nå.

Saken oppdateres

Flere saker fra Innlandet