Hopp til innhold

Nå kan Forsvaret ta bilen din

Denne uka sender Forsvaret ut brev til over 4000 bileiere i hele landet om at de trenger bilen din i tilfelle krise eller krig.

Generalmajor Lars Christian Aamodt og Even Sæterøy Mannion

TAR BILEN: Generalmajor Lars Christian Aamodt og bileier Even Sæterøy Mannion foran Volvoen som Forsvaret nå forhåndsrekvirerer.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Volvoen til Even Sæterøy Mannion på Jessheim er en av bilene Forsvaret har sett seg ut.

– Det er en robust bil som kan gi oss en god kapasitet. Og derfor har vi tenkt å forhåndsrekvirere dette kjøretøyet, sier generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Bilen er en solid firehjulstrekker som tar seg fram overalt, sier eieren. Han er veldig godt fornøyd med bilen, men er beredt til å gi den fra seg hvis det skulle bli nødvendig.

– Det tenker jeg er helt greit. Det er vel sånn totalforsvaret er bygd opp, at alle bidrar, sier Sæterøy Mannion.

Bygger beredskap

Forsvaret har i lengre tid jobbet med en ny ressursdatabase som skal sikre at de har tilgang på alle ressurser de måtte trenge i en krigssituasjon.

Og der må sivilsamfunnet bidra.

Onsdag får 4155 bileiere i Norge brev i Altinn om at nettopp deres bil er forhåndsrekvirert.

En slik forhåndsrekvirering kan kanskje virke dramatisk. Men dette er et føre var tiltak, og en del av en større gjenoppbygging av en beredskap som Norge og Forsvaret en gang hadde, men som ble mindre aktuell etter den kalde krigen, sier generalmajor Aamodt.

I fredstid vil ikke dette ha noen praktisk betydning for bileierne, sier han.

Forsvaret har planlagt oppgraderinga av beredskapen lenge, uavhengig av sikkerhetssituasjonen slik den er nå.

Men Russlands mobilisering på grensa av Ukraina aktualiserer tiltaket, sier generalmajoren,

– Det passer veldig godt at vi forsterker beredskapen når verden ser ut som den gjør.

Det minste problemet

Foreløpig vil Forsvaret bare ha bensin- og dieselbiler. Rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges.

Even Sæterøy Mannion foran bilen sin.

BILEIER: Even Sæterøy Mannion er beredt til å gi fra seg bilen hvis Forsvaret trenger den.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Even Sæterøy Mannion har selv en fortid i Forsvaret, og har full forståelse for det Forsvaret nå gjør. Å gi fra seg bilen er trolig ikke det største problemet hvis det skulle bli aktuelt.

– Vi har heldigvis en bil til, men jeg tror ikke det er det første vi tenker på hvis vi kommer i en situasjon hvor totalforsvaret mobiliseres i Norge, sier han.

Generalmajor Aamodt forventer positiv respons. Å forsvare Norge er nemlig en oppgave for hele nasjonen, sier han.

– Jeg tror den norske befolkningen forstår, at for en liten stat å mobilisere mye ressurser, så må hver enkelt bidra.

Beredskapslov

Det er en sovende lov fra 1951 som sikrer det juridiske grunnlaget.

Generalmajor Lars Christian Aamodt mener det er viktig å hente fram igjen loven og lage nye og moderne beredskapsplaner i en urolig tid.

– Det passer godt at vi forsterker beredskapen nå som verden ser ut sånn som den gjør, sier han.

Generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

TOTALFORSVAR: Sjefen for Forsvarets logistikkavdeling, generalmajor Lars Christian Aamodt, mener det er viktig å forsterke beredskapen.

Foto: Arne Sørenes / NRK

De som får brev i Altinn denne uka, får beskjed om hva de skal gjøre hvis det blir alvor.

– Der vil de få beskjed om hvordan de skal forholde seg, inklusive hvor vi forventer at de skal levere kjøretøyet slik at vi kan ta det i bruk, sier generalmajor Aamodt.

Kan ta bygg og eiendom

Loven om militære rekvisisjoner er fra 29. juni 1951 og ble i sin tid laget nettopp for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets totale ressurser for å forsvare landet.

Den nasjonale ressursdatabasen er laget blant annet i samarbeid med Statens vegvesen og Statsforvalterne i alle landets fylker, for å sikre best mulig beredskap i alle krisesituasjoner.

På sikt skal databasen utvides med flere typer ressurser, som for eksempel fartøy eller bygningsmasse og landområder.

Flere saker fra Innlandet