Hopp til innhold

Mener frihetsberøvelsen i Tolga ikke var «grov»

Forsvarer Marius Ihlebæk mener den hovedtiltalte i Tolga-saken ikke kan dømmes for at andre personer brukte vold.

SKUDDENE: Politiet mener å ha god kontroll på hvem som sto bak skytingen inne i et hus på Tolga natt til 2. januar i år.

BORTFØRT OM NATTEN: Det var natt til 2. januar i 2022 at mannen i 20-årene og foreldrene hans ble angrepet av to maskerte og bevæpnede menn i foreldrenes hjem i Vingelen i Tolga.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Han var helt uvitende om voldsutøvelsen i Tolga og kan ikke stilles til ansvar for det som skjedde der. Det var ikke det som var avtalt.

Det sa forsvareren under sin prosedyre i Østre Innlandet tingrett onsdag.

Ihlebæk representerer en tiltalt mann i 20-årene som er blitt fremstilt som en bestiller og planlegger av bortføringen i Tolga.

Påtalemyndigheten mener vedkommende må dømmes til 4 år og seks måneders ubetinget fengsel for grov frihetsberøvelse og grov narkotikaforbrytelse.

Mannens to forsvarere, Marius og Andreas Ihlebæk, mener riktig straff for bør være lavere og på rundt tre års fengsel. I tillegg ber de om at deler av straffen gjøres betinget.

Les også Aktor: – Et voldelig og voldsomt angrep i eget hjem

Bilen som ble brukt da en mann i 20-åra ble bortført fra hjemmet sitt på Tolga. Under flukten kjørte bilen av veien og havnet på et jorde i Stor-Elvdal.

Marius Ihlebæk sa i retten at klienten hans ikke kan lastes for at to andre menn gikk langt over streken og brukte vold under hendelsen på Tolga.

Ifølge forsvareren var målet med turen til Tolga å hjelpe den fornærmede fra andre kriminelle som skulle ta ham. Bakgrunnen var at den fornærmede skal ha tatt en bag som inneholdt narkotika.

Ihlebæk vedgikk i retten at klienten hans er skyldig i frihetsberøvelse, men han argumenterte for at det ikke var en «grov» frihetsberøvelse.

Forsvarer, advokat Marius Ihlebæk.

HEVDER HAN SKULLE HJELPE: Advokat Marius Ihlebæk er forsvarer for den hovedtiltalte etter Tolga-bortføringen. Ifølge forsvareren var målet med turen til Tolga å hjelpe den fornærmede fra andre kriminelle som skulle ta ham.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Vi står ikke overfor en uprovosert handling. Vi står ikke overfor vold over en lengre periode eller grov voldsutøvelse. Vi står ikke overfor en forsvarsløs person, sa Ihlebæk.

Han kalte også bortføringen for «usedvanlig dårlig planlagt og amatørmessig gjennomført».

Forsvareren mener det ikke er bevist at den fornærmede i saken er blitt påført betydelig skade på kropp eller helse.

–Tvert imot vil jeg si at han er bitt ganske godt behandlet til tross for den frihetsberøvelsen han er blitt utsatt for, sa Ihlebæk.

Mannen er også tiltalt for omsetning av store mengder narkotika, selv om det er ikke er gjort noe beslag.

På mobiltelefonen hans fant politiet et dokument med et regnskap over narkotikaomsetning. Mannen innrømmer deler av denne omsetningen, men hevder han også førte regnskap for andre.

Mannens forsvarere mener oppreisningserstatningen til den fornærmede eventuelt bare bør ligge i størrelsesorden 60.000-80.000 kroner.

Påtalemyndigheten har tidligere bedt om at drøyt 1,9 millioner kroner av mannens verdier som skal stamme fra narkotikaomsetning bør inndras. Dette beløpet mener forsvarerne er satt for høyt. I retten argumenterte de for at et riktigere beløp eventuelt vil være 1,6 millioner kroner.

Angrepet hjemme

Det var natt til 2. januar i 2022 at en 20 år gammel mann ble angrepet i foreldrenes hjem i Vingelen i Tolga. Mannen ble skutt, men ikke alvorlig skadet under angrepet.

Ifølge påtalemyndigheten var motivet for bortføringen gjeld til et narkotikamiljø.

Inntrengerne tok med seg mannen nedover Østerdalen. Han var savnet i et døgn.

Den nå 21 år gamle mannens foreldre er også fornærmet i straffesaken. De ble begge utsatt for vold under hendelsen.

Fire menn i 20- og 30-årene er tiltalt for grov frihetsberøvelse. Mennene erkjenner i varierende grad straffskyld, eller ikke straffskyld i det hele tatt.

Les også Faren til bortført mann vitnet: – Oppfattet det som en dødstrussel

Bolighus i Vingelen i Tolga der innkjørselen er sperret av etter at en 20-åring skal ha blitt kidnappet fra en privatadresse.

Krever erstatning

Bistandsadvokat Helge Hartz representerer den fornærmede og foreldrene. Han mener bortføringen og volden må medføre en betydelig erstatning.

På vegne av 21-åringen ba han onsdag retten om en oppreisningserstatning i størrelsesorden 200.000-250.000 kroner.

Bistandsadvokat Helge Hartz i Tolga-saken

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz representerer den fornærmede mannen i 20-årene og begge hans foreldre.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Han ble utsatt for vold og grov frihetsberøvelse. Han var i en konstant trusselsituasjon. Det er også skjerpende at han også var vitne til at foreldrene ble utsatt for vold, sa bistandsadvokaten.

Hartz opplyste at 21-åringen har utviklet posttraumatisk stresslidelse som følge av hendelsen. Han mener også at det var en betydelig belastning å bli etterlyst i nasjonale medier med fullt navn og bilde og at det også må få betydning for erstatningen.

For foreldrene krever han oppreisningserstatning i størrelsesorden 150.000-200.000 for hver av dem.

– Krenkelsene er spesielt store når det skjer i hjemmet der man skal føle seg trygg, sa Hartz.

Bistandsadvokaten ba retten dømme de fire tiltalte til solidarisk å betale erstatningene.

Les også Kaotisk nødsamtale fra bortføringen

SKUDDENE: Politiet mener å ha god kontroll på hvem som sto bak skytingen inne i et hus på Tolga natt til 2. januar i år.

Hevder han skulle redde livet til fornærmede

Forsvarer Lars Mathias Undheim representerer en av de to mennene som var i Tolga og gjennomførte selve bortføringen av 20-åringen.

Mannen trodde at han var på et oppdrag for å redde livet til den fornærmede, hevder forsvareren.

Den tiltale har forklart seg om hendelsen både til politiet og senere i retten.

Blant annet var det han som avfyrte et skudd med en revolver som traff den fornærmede. Han skal også ha utøvd vold både mot 20-åringen og hans foreldre i huset i Tolga.

Tingrettsdommer Terje Lundby Michaelsen i Østre Innlandet tingrett sammen med en meddommer.

TRE UKER: Tingrettsdommer Terje Lundby Michaelsen leder forhandlingene i Østre Innlandet tingrett som har pågått i tre uker. Fire menn står tiltalt for grov frihetsberøvelse.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– For meg fremstår dette skuddet mer som en ulykkeshendelse, sa Undheim i retten.

Forsvareren mener det ikke er dokumentert at den fornærmede har fått alvorlige fysiske skader eller at han har posttraumatisk stresslidelse. Han mener klienten ikke kan dømmes for en grov frihetsberøvelse.

Påtalemyndigheten har bedt om at mannen må dømmes til ubetinget fengsel 3 år og to måneder. Forsvarer mener det er for strengt og viser blant annet til at den tiltalte har samarbeidet med politiet.

Forsvareren mener riktig straffenivå må ligge på rundt syv til åtte måneders fengsel.

Var sjåfør under bortføringen

Forsvarer Harald Grape representerer den tredje tiltalte som også var med til Tolga i Østerdalen under bortføringen.

Ifølge forsvareren var han ikke en del av miljøet rundt de øvrige tiltalte og hadde fått et oppdrag som sjåfør.

Forsvareren mener fremstillingene i media av Tolga-saken har vært svært omfattende og presentert mer «kraftfullt» enn hva det kan fremstå som for dem som er inne i rettssalen.

Grape ba retten om å tenke over dette når de skulle utmåle straff.

Påtalemyndigheten har bedt om at denne mannen må dømmes til 2 år og åtte måneders fengsel. F

Forsvarer Harald Grape mener den tiltale helt bør slippe fengselsstraff.

I stedet ber han om ett års samfunnsstraff. Forsvareren mener tidligere varetektsfengslig må anses som allerede avtjent fengselsstraff.

Tolga-saken: Knivblad

Politiet friga i forkant av rettssaken flere bilder av våpen de mener er tilknyttet bortføringen.

Foto: Politiet
REVOLVEREN: politiet der ganske sikre på at dette er revolveren som ble brukt undrer bortføringen på Tolga natt til 2. januar iår

Politiet mener dette er revolveren som ble brukt under bortføringen. Fornærmede ble truffet at et skudd i baken.

Bilen som ble brukt da en mann i 20-åra ble bortført fra hjemmet sitt på Tolga. Under flukten kjørte bilen av veien og havnet på et jorde i Stor-Elvdal.

To av de fire tiltalte kjørte en leiebil til Tolga for å hente den fornærmede mannen. På vei nedover kjørte de sideveier for å ikke bli stoppet. Noen mil nord for Koppang kjørte de av veien og tok taxi videre sørover.

Tolga-saken: Knust vindu

De to tiltalte som reiste til Tolga skal ha brutt seg inn i bolighuset der fornærmede befant seg. De skal deretter ha utført vold mot hans foreldre.

Under bortføringen kjørte gjerningsmennene i grøfta med bilen i Stor-Elvdal. Defra tok de taxi sammen med den fornærmede til Elverum og så videre til Hamar.

Den fjerde tiltalte i saken skal ha blitt kontaktet underveis for å være sjåfør på strekningen fra Hamar til Oslo. Han er den eneste som helt har nektet straffskyld for grov frihetsberøvelse.

Mannens forsvarer, advokat Klaus Arne Munkeby Linnaae, sa i prosedyren at hans klient ble truet til å kjøre. Men ifølge advokaten oppfattet han ikke at det var snakk om en bortføringssituasjon.

Han mener det ikke er grunnlag for å dømme mannen for bortføringen og at han må frifinnes.