Hopp til innhold

Tolga-brødrene med millionsøksmål

– Beklagelse ikke nok, sier advokaten til to av brødrene. Nå stevner de både staten og Tolga kommune og krever millionerstatning.

Magnus Holøyen i Oslo

KREVER 1,5 MILLIONER: Magnus Holøyen og hans ene bror får krever millionerstatning for å ha blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I starten av juli la Tolga-brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerda i Fend Advokatfirma, fram kravet på vegne av brødrene.

Erstatningskravet var på 1,5 millioner kroner for hver av brødrene.

To av brødrene i Tolga-saken ble registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen.

Sa nei

I september ble det klart at både Tolga kommune og staten sa nei til erstatning.

– Kravet avvises fordi vi har et annet syn på saken enn brødrene og Skjerdal har, sa kommunens advokat, Kristian Foss Aalmo til NRK.

Staten ved Justisdepartementet svarte med at de var ikke enig i at Tolga-brødrene hadde rett på erstatning.

Stevner stat og kommune

Nå har advokat Nicolai V. Skjerdal på vegne av Lars Peder og Magnus Holøyen tatt ut erstatningssøksmål mot Tolga kommune og staten ved Justisdepartementet.

– Vi varslet kommunen og staten for å gi dem mulighet til å bøte på den urett som er gjort mot brødrene Holøyen, skriver advokat Skjerdal i en pressemelding.

Kommunen og staten beklager det som brødrene er blitt utsatt for, men verken kommunen eller staten vil gi en krone i erstatning.

Beklagelse er ikke tilstrekkelig. Vi mener at myndighetene er erstatningsansvarlige, sier brødrenes advokat.

Krever millionbeløp

Advokat Nicolai V. Skjerdal

ADVOKAT FOR BRØDRENE: Nicolai V. Skjerdal er advokaten til Holøyen-brødrene og den som har fremmet erstatningskravet.

Foto: Fend advokatfirma

Nå kreves det reparasjonserstatning for krenkelsen av Holøyen-brødrenes rettigheter, det vil si erstatning for ikke-økonomisk tap.

– Vi mener kommunen bør betale oppreisningserstatning til hver av brødrene med inntil 500 000 kroner, mens staten bør betale inntil kr 1 million til hver av brødrene, skriver advokaten i pressemeldingen.

Går gjennom stevningen

Tolga kommunes advokat, Kristian Foss Aalmo, er ordknapp. Han sier han vil se på saken samen med kommunen i løpet av dagen.

– Vi vet ikke om det er noen ny informasjon som advokat Skjerdal kommer med, sier Aalmo.

Han ønsker ikke å kommentere saken, før han får vurdert innholdet med sin oppdragsgiver Tolga kommune.

Står på avslag

Staten har beklaget saken, står det i en e-post fra kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet fredag ettermiddag.

Videre står det at det var sterkt beklagelig at brødrene Holøyen hadde fått vergemål mot sin vilje.

Men departementet viser til at så langt har det ikke fremkommet noe i saken, som danner grunnlag for erstatningsansvar for staten. Utover dette har ikke departementet kommentar til søksmålet.

– Brudd på grunnloven

I sin begrunnelse for erstatning til Tolga-brødrene, mener advokaten at brødrene ble utsatt for brudd på grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– De er blitt uriktig uthengt som psykisk utviklingshemmet fra myndighetenes side. De er blitt fratatt råderetten over sine liv ved å bli ilagt vergemål mot sin vilje og inngrepet har vedvart over lang tid, hevder brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal.

Trolig rettsak på nyåret

Advokat Nicolai V. Skjerdal har sendt stevningen i saken til Nord-Østerdal tingrett og Oslo tingrett. Men han utelukker ikke at saken vil gå et av stedene og trolig blir det da i Oslo tingrett.

Brødrenes advokat har bedt retten sette av to til tre uker og det skyldes at mange vitner kan bli innkalt.

– På grunn av blant annet korona-sitausjonen og mange saker i retten, tror jeg ikke vi kan regne med å få saken for retten før godt ut i 2021, sier Tolga-brødrenes advokat.