Ber folk slutte å gå tur i anleggsområdet

Statens vegvesen advarer folk mot å gå tur i anleggsområdene til nye E6 langs Mjøsa. Flere ganger har de og entreprenørene måttet vise bort folk fra farlige steder.

Utbygging av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa

OMFATTENDE UTBYGGING: Det pågår en storstilt utbygging av E6 langs Mjøsa. Prosjektet skal gi firefelts motorveg med midtdeler helt fra Gardermoen i Akershus og til Kolomoen i Hedmark.

Foto: Knut Røsrud

– Det er jo av hensyn til deres egen sikkerhet at det er adgang forbudt inne på anleggsområdet. Det er ikke tilstrekkelig sikret for at personer som ikke jobber på anlegget, skal kunne være der, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg i Staten Vegvesen.

Enkelte folk trosser både skilter og sperrebånd og tar seg inn for å se nærmere på hvordan vegen og landskapet rundt tar form.

– Vi har ikke noen statistikk på hvor mange det gjelder. Men det er registrert at det er noen som tar søndagstur og andre turer inne på anleggsområdet. Heldigvis har det ikke skjedd noen ulykker med turgåere ennå, og vi har et ønske om at det heller ikke skal skje, sier Søberg.

Han opplyser at Statens vegvesen har fokus på å skilte enda bedre for å advare folk mot farene på ulike steder.

Omfattende utbygging

Det pågår en storstilt utbygging av E6 langs Mjøsa. Prosjektet som startet i 2007 skal gi firefelts motorveg med midtdeler helt fra Gardermoen i Akershus til Kolomoen i Hedmark.

Flere steder langs vegstrekningen som nå bygges er det omfattende naturinngrep og det pågår jobbing både hverdager og i helger. Etter planen skal vegen være ferdig ved utgangen av 2014.

Under anleggsperioden er det omkjøringer, nedsatt fart og i perioder stanses trafikken på grunn av sprengningsarbeid. Det er derfor mye som kan være interessant og spennende å se på for en nysgjerrig turgåer eller bilist.

De oppfordrer uansett turgåere til å velge seg andre steder, og sier det finnes gode alternativer.

– Det er klart at anleggsområdet langs Mjøsa er en barriere i forhold til å gå turer, men det er fortsatt gode muligheter til å gå turer litt lenger oppe i åsen østover. Der finnes det stier som det går an å gå og sykle på, sier Einar Søberg.