Hopp til innhold

Ann-Mari tok kampen – nå snur Norges største grunneier

Først ville Statskog tredoble festeavgifta der Ann-Mari Hagen og familien driver campingplass i Engerdal. Nå har de ombestemt seg.

Ann-Mari Hagen kikker ut av resepsjonsvinduet til Sølenstua Camp og Hytter i Engerdal

KJEMPER: Ann-Mari Hagen driver campingplass i Engerdal, der Staten er den største grunneieren. Hennes største ønske er å få kjøpe tomta til campingplassen, som familien har bygd opp gjennom 40 år.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Det nytter å kjempe, men kampen er ikke over.

Det sier Ann-Mari Hagen. I 40 år har hennes familie drevet Sølenstua Camp og Hytter i Engerdal på statsgrunn.

Men da Statskog ville tredoble festeavgifta fryktet hun at hun måtte legge ned. Det ble rett og slett for dyrt å drive videre.

Saken fikk etterspill. Politikere lokalt og på Stortinget mener Statskog krever så høye festeavgifter at det ødelegger for dem som vil drive næringsutvikling på bygda.

Nå har Statskog kommet med et nytt tilbud til familien. Festeavgifta settes ned med nesten 30.000 kroner. Omtrent en halvering fra det opprinnelige tilbudet.

– Det får en til å lure på hvordan de setter prisene sine, sier Ann-Mari.

Fant ut at tomta var mindre verdt

Oversiktsbilde av Sølenstua Camp og Hytter i Engerdal tatt med drone

VED SØLEN: Sølenstua Camp og Hytter ligger i fjellbygda Engerdal, ikke langt fra Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker. Her er det aktivitet både sommer og vinter.

Foto: Rolf Hagen

Saken startet da Statskog ville heve festeavgifta fra rundt 20.000 kroner i året til rundt 70.000 kroner.

Festeavgiften blir bestemt ut fra hva ei tomt er verdt. Den som fester betaler en form for leie.

Statskog sier de tok utgangspunkt i tidligere takster og sammenlignbare virksomheter da de fastsatte festeavgifta.

– Det er en vanlig måte å regne ut festeavgift på, sier Borghild Simengård, som er regionansvarlig for eiendom-drift i Sør-Norge.

Ann-Mari mener Statskog opererte med en altfor høy tomteverdi.

Borghild Simengård

STATSKOG: Borghild Simengård forsvarer oppjusteringen av festeavgifta.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Og etter at Statskog foretok en taksering av campingplassen, ble festeavgifta justert ned i januar. Verdien av tomta er mindre enn det Statskog først la til grunn.

Hvorfor bestilte dere ikke en ny takst til å begynne med?

– I etterpåklokskapens lys kunne vi ha innhenta ny takst, men det gjorde vi ikke. Det vil alltid være mye usikkerhet rundt hva ei tomt er verdt, sier Simengård.

Og nå står partene langt fra hverandre.

Statskog mener tomta er verdt en million kroner. Ann-Maris takstmann mener verdien ligger på en brøkdel av dette, og har satt verdien til 50.000 kroner.

Krever endring for å få ned festeavgiftene

Statskog er landets største grunneier. I Engerdal eier de nesten alt. Hele 85 % av kommunen eies av Staten.

Politikerne i den vesle fjellkommunen er misfornøyde. De krever nå en endring, slik at Statskog ikke lenger kan kreve like høye festeavgifter.

Lokalpolitiker Halvor Hansson (Sp) mener striden rundt Sølenstua camping er et eksempel på hvor tilfeldig og uforutsigbar innkrevingen av festeavgifter er.

– Det gjør det vanskelig å drive næringsutvikling i kommunen, sier Hansson.

Før jul sendte et samla kommunestyre brev til styret i Statskog SF der de krever nye retningslinjer for hvordan Statskog skal fastsette festeavgifter. Styret behandler saken i mars.

Lokalpolitikerne får støtte fra stortingspolitiker Nils Kristen Sandtrøen (Ap). Han beskylder Statskog for å være mer opptatt av inntjening enn å ivareta lokale arbeidsplasser.

– Slik politikk virker kanskje ikke uheldig i en forelesningssal på BI, men når vi skal styre et land, må vi tvert imot tenke helhet og bygge lokalsamfunn og arbeidsplasser og trygge framtida, sier Sandtrøen.

Kampen er ikke over

Ann-Mari Hagen sammen med sin far Rune Larsson.

FAMILIEBEDRIFT: Ann-Mari Hagen tok over driften av campingplassen etter sin far Rune Larsson. Håpet er å drive videre til hun sjøl blir pensjonist.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Daglig leder i Statskog SF, Gunnar Lien, sier til NRK at fastsetting av festeavgifter er vanskelig, men at Statskog ønsker å være rettferdige.

Han vil ikke kommentere saken om Sølenstua camping, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi prøver å finne en balanse hvor vi tar vare på verdien som ligger der på vegne av fellesskapet, samtidig som det skal være grunnlag for å drive næringsvirksomhet, sier Lien.

Gunnar Lien, direktør i Statskog

DIREKTØR: Gunnar Lien i Statskog SF.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Han mener Statskog ikke kan ta så lite i leie for sine eiendommer at det virker konkurransedrivende. Han sier festeavgifta pløyes tilbake til lokalsamfunnene fordi det gir inntekter til de lokale fjellstyrene og grunneierfondet.

For Ann-Mari Hagen er ikke saken avsluttet. Hennes største ønske er å eie tomta campingplassen står på.

Men Statskog har sagt nei til salg. De vil heller ikke godta familiens tilbud om å overta en annen tilsvarende stor tomt i bytte mot campingplassen. Begrunnelsen er at fjelloven ikke tillater hverken salg eller makeskifte.

Ann-Mari er usikker på hva hun skal gjøre videre. Dersom det ikke blir enighet kan saken ende i retten.

– Å drive campingplassen er det jeg har aller mest lyst til. Jeg har ikke gitt opp håpet, selv om det virker vanskelig nå.

Les også: Betaler millioner for ubenytta skogsområde: – Jeg gremmes

Flere saker fra Innlandet