Hopp til innhold

Sprengte 105 år gammel dam for å kunne fiske

Sportsfiskere har kjempet i fem år for å få tilbake den gode fiskeelva Tromsa i Ringebu. Nå håper de å redde ørretstammen i elva.

– Dette føles veldig bra, for dette har vi ventet lenge på, sier sportsfisker Tore Solbakken.

I over hundre år har fisken hatt svært begrensa tilgang til elva Tromsa i Fåvang midt i Gudbrandsdalen. I 1916 ble det bygget både dam og rørgate. Hensikten var å gi kraft til ei mølle, og senere strøm og lys til folk i Fåvang.

På 1950-tallet ble imidlertid anlegget lagt ned. Det vil si, rørgate og dam ble stående.

Først nå, i januar 2022 er alt revet. Og igjen er det fritt fram for fisken, og fiskerne.

En lang historie som ble et banebrytende prosjekt

At fisken igjen kan svømme gjennom dammen gleder sportsfiskerne i nærområdet.

For fem år siden begynte lederen i Gudbrandsdal sportsfiskeforening å tenke tanken om at Tromsa igjen kunne bli en god fiskeelv.

Sprengning, Tromsa
Tore Solbakken er nemlig en lidenskapelig sportsfisker, og engasjert i lokale elvers ve og vel.
Sprengning, Tromsa
Han allierte seg med Morten Kråbøl, en erfaren ferskvannsbiolog og nå konsulent i Multiconsult.
Sprengning, Tromsa
Sammen fikk de snekret sammen en plan, som ikke minst passet godt med myndighetenes ønske om å satse på et prosjekt som kunne være til etterfølgelse for andre.

At det er FNs tiår for naturrestaurering, var heller ingen ulempe. I vår kom det dermed en gledelig telefon til ildsjelene i Fåvang: myndighetene ville gjerne bidra med nesten 3,5 millioner kroner til å restaurere Tromsa.

Denne uka ble dammen i elva sprengt. Den har i over hundre år stoppet fisken fra å bevege seg opp i elva.

Fortsatt er det noen mindre fossefall og naturgitte hindringer som kan stoppe ørreten. Men planen er å bygge trappeseksjoner som gjør at den kommer seg fram, i hvert fall de største av dem og som det er fint at finner sin plass i elva.

Sprengingen har gitt internasjonal interesse

– Dette er en av de før første gangene i Norge at vi tar ned en dam, sier ferskvannsbiolog Morten Kråbøl.

Prosjektet skal nå gi fisken mulighet til å bevege seg flere kilometer innover elva, og dermed kan den på nytt gi gyte- og oppvekstmuligheter for en fiskestamme som ifølge lokale fiskere var i ferd med å dø ut.

Sprengning, Tromsa

SPRENGTE HULL: Hullet i demningen gjør det lettere for anleggsmaskiner å fjerne resten av demningen.

Foto: Terje Gording Hong / NRK

Nederlandske Rob Kleinsjans er fotograf og har reist til Norge for å dokumentere sprengningen i Tromsa. Kleinsjans representerer organisasjonen World fish migration day.

I mange andre europeiske land har det blitt vanlig å fjerne dammer som ikke lenger har noen funksjon, og selv mener han det er et potensial for å fjerne 200 tusen dammer over hele Europa de neste ti til 15 årene.

– Det er likevel en liten del av det totale tallet på dammer i Europa. Det tallet er nemlig estimert til 1,2 millioner, hevder Kleinjans.

  • Kontrastene i dyreriket er store. Mens sportsfiskerne i Fåvang håper på økt ørretbestand, ønsker jegere lenger nord i Gudbrandsdalen å bli kvitt rovdyr.

Sportsfiskernes drøm

Ørettstamma i Tromsa er en egen adskilt genetisk stamme som holdt på å dø ut. Nå når den får mer plass å boltre seg på, er det håp om at stamma kan få nytt liv.

– Dette er viktig, og nå er det snart bare opp til ørreten om den vil bruke elva, sier Tore Solbakken.

Nå skal sportsfiskerne restaurere elvestrekningen og gjøre det fristende for ørreten å svømme nedover.

Sprengning, Tromsa
Foto: Terje Gording Hong / NRK
  • Villaksen og villrein er nær truet og på Artsdatabankens rødliste for første gang. I tillegg står det verre til for ærfugl nå enn før.

Flere saker fra Innlandet

L-1 lampa på utstilling

Den ikoniske lampa skal flyttes til Polen

Anna Reistad på Volt CC HAmar

Ekspertanes tips for smart bruk av feriepengane