Elever med egen app for å føre fravær hos lærere

– Målet er god oversikt over lærere som er borte fra timen, noe vi mener er et ledelsesproblem, sier leder for Elevorganisasjonen i Hedmark.

Leder i elevorganisasjonen i Hedmark, Tom Unneberg Nilsen og nestleder Mathias Østberg

APP: Leder i elevorganisasjonen i Hedmark, Tom Unneberg Nilsen og nestleder Mathias Østberg med applikasjonen som ble innført i dag.

Foto: Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen i Hedmark innførte i dag applikasjonen som skal brukes til å føre fravær over lærere som ikke kommer til time, eller som forsvinner underveis i undervisningen.

– Bortfall av undervisning er et ledelsesproblem som vi ønsker at elevene skal ha mulighet til å dokumentere, sier Tom Scott Unneberg Nielsen, leder for Elevorganisasjonen i Hedmark.

Digitalt fraværsskjema

Elevorganisasjonen i Hedmark utarbeidet allerede i desember et digitalt fraværsskjema som tillitsvalgte elever i hver klasse kunne fylle ut og levere avdelingslederen på skolen.

Bakgrunnen var at de mente at lærerfravær var et stort problem.

– Akkurat som det finnes mindre gode elever, finnes det mindre gode lærere. Vi syns det er trist å høre om enkelttilfeller der elever opplever flere måneder uten undervisning fordi lærerne ikke møter opp, sa Unneberg Nilsen til NRK i desember.

Utdanningsforbundet reagerte negativt på skjemaet og fraværsføringen.

– Det er ikke akseptabelt at elevene går inn og gjør arbeidsgiverens jobb, sa hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Hedmark Tore Hølmo.

Ny runde med Utdanningsforbundet

Selv om det ble mye støy rundt fraværsskjemaet før jul, fortsatte Elevorganisasjon med fraværsføringen. De presiserer at den nyinnførte appen kun skal være til bruk for elevrådsrepresentantene i hver enkelt klasse.

– Det er ikke ment som et lærerangrep, men som en oppfordring til skoleledelse, sier Unneberg Nilsen.

Elevorganisasjonen inviterte Utdanningsforbundet til et møte fredag kveld, for å informere om applikasjonen.

Konstruktivt møte

– Møtet var konstruktivt, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet i Hedmark,Oddny Andreassen.

Hun bekrefter at Utdanningsforbundet har vært kritiske til fraværsføringen, men at de ble mildere innstilt etter å ha blitt presentert for den nye applikasjonen.

– Vi har en del felles interesser i denne saken, og det er at vi ønsker å ha oversikt over lærerløse timer og lærere som kommer for seint. Men vi frykter misbruk, og at elevene opptrer som arbeidsgivere. Men det at appen kun er tilgjengelig for tillitselever, er betryggende for oss. Så får vi se om det fungerer i praksis, sier hun.

Fylkessjef for videregående opplæring i Hedmark, Tore Gregersen, uttalte i desember at han ikke har noe imot at det føres fravær dersom det føres ordentlig og i samråd med skolens ledelse.