Fører lærerfravær om lærerne liker det eller ikke

Elevorganisasjonen i Hedmark trosser protestene fra Utdanningsforbundet, og vil føre lærerfravær uansett. – Det må vi for å kunne dokumentere for stort fravær, sier leder Tom Scott Unneberg Nielsen.

Vil føre fravær på Lærere

De vil føre fravær på lærerne. Fra venstre Erlend Karlsen, elevrådsleder Hamar Katedralskole, Mathias Østberg, nestleder elevorganisasjonen i Hedmark og Tom Scott Unneberg, leder i Elevorganisasjonen i Hedmark

Foto: Per Magnussen / NRK

– Det er ikke akseptabelt at elevene går inn og gjør arbeidsgiverens jobb, sier hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Hedmark Tore Hølmo. Han sier mange lærere har reagert kraftig på elevorganisasjonens utspill om å føre lærerfravær.

– Det føler de går på deres integritet løs, sier Hølmo.

Mindre gode lærere

I forrige uke fortalte Elevorganisasjonen i Hedmark at de har har utarbeidet et digitalt fraværskjema som tillitsvalgte kan fylle ut og levere avdelingslederen på skolen.

– Akkurat som det finnes mindre gode elever, finnes det mindre gode lærere. De trenger å få hjelp og å skjerpes. Vi syns det er trist å høre om enkelttilfeller der elever opplever flere måneder uten undervisning fordi lærerne ikke møter opp, sa Tom Scott Unneberg Nielsen, leder for Elevorganisasjonen i Hedmark torsdag.

At samtlige tillitsvalgte elever i alle klassene skal ha føring av lærerfravær som en tilleggsjobb i tillegg til de egentlig skal være opptatt av på skolen er voldsomt.

Tore Oølmo, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

– Det er grunnleggende positivt. at elevene er opptatt av de får timene sine, og at lærerne er på plass, sier Hølmo. Men lærerorganisasjonen mener det er feil måte å angripe problemet på.

Spør ikke hvorfor

Elevorganisasjonen sa først at de ville ta fraværet opp med hver enkelt lærer.

– Det er å gå for langt. Elevene har ikke noe med hvorfor en lærer er borte fra jobben, sier Hølmo. Og nå er elevene enig. Leder Tom Scott Unneberg Nielsen sier de ikke vil be om forklaring på fravær, og de vil heller ikke føre fravær for alt og alle, bare i de tilfellene der en lærer er mye borte.

– Da er det enten et holdningsproblem hos læreren, eller et ledelsesproblem, fordi de ikke skaffer vikar, sier Unneberg Nielsen.

Har godt nok system

Hølmo mener alle skolene har et godt nok system til å følge opp fravær og til å holde oversikt over at elevene får de timene de har krav på.

– At samtlige tillitsvalgte elever i alle klassene skal ha føring av lærerfravær som en tilleggsjobb i tillegg til de egentlig skal være opptatt av på skolen er voldsomt, sier han.

Men elevene gir seg ikke.

– Vi fører fravær uansett hva lærerne synes om det, sier Unneberg Nielsen.