Lagmannsretten: – En kald og kalkulert drapsmann

HAMAR (NRK): Eidsivating lagmannsrett slår fast at Svein Jemtland skjøt og drepte Janne Jemtland etter romjulsfesten i 2017 og har dømt ham til fengsel i 17 år.

Brumunddal-saken

Svein Jemtland er for andre gang funnet skyldig i å ha skutt og drept kona si 29. desember i 2017, og deretter dumpet henne i Glomma.

Foto: Privat/Fredrik Hagen/NTB scanpix

Dommen er knusende. Svein Jemtland er funnet skyldig i å ha skutt kona si i panna på kloss hold og deretter druknet henne, før han dumpet henne i Glomma med et lastebilbatteri festet til kroppen.

Eidsivating lagmannsrett tror ikke på forklaringen hans om at skuddet gikk av ved et uhell.

Utdrag fra dommen:

«Lagmannsretten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, på et eller annet tidspunkt etter at ektefellene kom hjem fra romjulsfesten, hentet pistolen og skjøt Janne Jemtland med et målrettet skudd midt i panna. Janne Jemtland ble umiddelbart bevisstløs. Tiltalte forstod at Janne ikke døde av skuddet, eller var i det minste usikker på om hun fortsatt var i live. Tiltalte utsatte henne da for vann, slik at hun druknet. Tiltalte hadde til hensikt å ta livet av Janne, og forstod at hun ville dø som følge av handlingene.»

Janne Jemtland og funnsted

Straffen er et år mindre enn i tingretten og et år mindre enn aktors påstand.

Svein Jemtland (48) er nå dømt for drapet på Janne Jemtland for andre gang og kan ikke anke over skyldspørsmålet.

– Kald og kalkulerende drapsmann

Som tingretten, finner lagmannsretten at drapet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Lagmannsretten legger vekt på tiltaltes respektløse behandling av Janne Jemtland etter skuddet og hans opptreden overfor barna og omgivelsene etter drapet.

«Selv om drapet ikke er overlagt, har tiltalte hatt et sterkt drapsforsett. Hans systematiske og planmessige arbeid for å skjule spor gir et bilde av en kald og kalkulerende drapsmann», skriver lagmannsretten i dommen.

Vurderer anke til Høyesterett

Jemtland dag1
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Svein Jemtlands forsvarer, Ida Andenæs, sier de vil vurdere å anke dommen til Høyesterett.

– Han er skuffet. Han har hele tiden forklart seg om en ulykke, men det har han ikke blitt trodd på. Vi skal gå grundig gjennom dommen, sier Andenæs.

Statsadvokat Iris Storås er fornøyd med at Svein Jemtland er dømt etter tiltalen og at lagmannsretten har fulgt påtalemyndighetens vurdring av bevisene.

– Vi la ned påstand om 18 år. Lagmannsretten mener at riktig straff er 17 år. Vi får gjennomgå dommen og vurdere om det er grunnlag for anke eller ikke, sier Iris Storås.

Sønnene får erstatning

Lagmannsretten har også dømt Svein Jemtland til å betale de to sønnene sine 400.000 kroner hver i oppreisningserstatning. Han er også fradømt arveretten etter kona og retten til å sitte i uskiftet bo. All arv og forsikringspenger skal gå til de to sønnene, som nå er 11 og 14 år gamle.

– For guttene er dette godt og vondt på samme tid. Det er vanskelig å ta inn over seg at far har drept mor. Men det er godt å vite at saken endelig er over, sier sønnenes bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen.

Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, er lettet over dommen, men irritert over at det ble et år mindre enn i tingretten:

Ingen nye bevis

Da saken ble behandlet i lagmannsretten var bevisene og vitnene de samme som i tingretten. Det eneste nye var en rekonstruksjon av det Svein Jemtland mener skjedde den natta Janne Jemtland ble skutt.

Men det styrket ikke saken hans, og lagmannsretten tror ikke på forklaringen.

Forsvarer Ida Andenæs la ned påstand om frifinnelse i lagmannsretten, subsidiært fengsel i 15-16 år.

Statsadvokat Iris Storås avsluttet ankesaken med å påstå at Svein Jemtland er en kald drapsmann som straks begynte å skjule spor etter å ha skutt kona.

Dramatiske vendinger

Svein Jemtland har hele tiden påstått at han er uskyldig og at skuddet på trappa utenfor huset i Ellevsætervegen gikk av ved et uhell. Han hevdet at det var Janne Jemtland som tok fram pistolen og som skjøt seg selv da de falt.

Søk i Brumunddal
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Janne Jemtland var savnet i to uker før ektemannen ble pågrepet og siktet for drapet. Da fortalte han i avhør hvor kona var. Dykkere fant henne på bunnen av Glomma ved Eid bru i Våler.

Les også:

I to januaruker i 2018 var tobarnsmora Janne Jemtland sporløst forsvunnet. I disse ukene bodde hennes storebror under samme tak som ektemannen som nå er tiltalt for drap. Hvordan var disse ukene, og hvordan reagerte broren da han fikk vite at svogeren hele tiden hadde visst mer enn han fortalte?

I to januaruker i 2018 var tobarnsmora Janne Jemtland sporløst forsvunnet. I disse ukene bodde hennes storebror under samme tak som ektemannen som nå er tiltalt for drap. Hvordan var disse ukene, og hvordan reagerte broren da han fikk vite at svogeren hele tiden hadde visst mer enn han fortalte?

Flere saker fra Innlandet