Hopp til innhold

Sterke reaksjoner på kraftforbruk i nytt dataanlegg

Det nye datasenteret på Hamar vil kunne legge beslag på 1 prosent av Norges kraftforbruk. Det får LO til å reagere.

green mountain-2

BYGGES UT: Her på denne næringstomta på Hedemarken bygges i disse dager fem bygg som skal huse datalagring. TikTok har kjøpt seg inn i tre av byggene og skal ifølge selskapet bak anlegget være deres eneste kunde her.

Foto: Frode Meskau / NRK

  • I en tidligere versjon av denne artikkelen var flere av måleenhetene i saken feil. Dette er nå rettet på.

På en tomt mellom Hamar og Løten investeres det til sammen 29. milliarder kroner i et nytt datasenter. Senteret skal huse TikTok og har fått mye kritikk for å utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Selskapet bak datasenteret sier anlegget vil føre til om lag 300 nye arbeidsplasser og at de utnytter overskuddskraft.

– Det er et strømoverskudd i regionen, sier Svein Atle Hagaseth som er administrerende direktør i Green Mountain.

LO-forbundet Industri Energi mener imidlertid datasenteret legger beslag på uforholdsmessig mye av norsk kraft.

Mette Vollan. Explainer. Datasenter.

NRK forklarer: Hva er greia med datasenteret på Hamar/Løten?

LO-forbund sterkt kritisk til kraftforbruk

– De vil ta kraft som vil være en mangelvare til produksjon av noe som ikke er samfunnsnyttig, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri energi.

Ifølge Green Mountain selv vil datasenteret ha en kapasitet på 150 MW, og vil på årsbasis kunne forbruke nesten 1 prosent av strømmen som produseres i Norge. I 2021 brukte norske privatpersoner og industrien nesten 140 TWh med strøm. NVE anslår at både pris og forbruk kommer til å øke frem mot 2040.

Green Mountain sier til E24 at det reelle forbruket i denne typen datasenter normalt ligger på 50–70 prosent av makskapasiteten. Det vil si rundt en halv prosent av Norges totale strømforbruk.

– Vi mener de kommer til å ta kraft som vil være en mangelvare. Vi må bruke kraften vi har til å skape sysselsetting og verdiskapning, sier Alfheim.

NRK forklarer

Hva er et datasenter?

Hva er et datasenter?

Et sted der datainformasjon samles

Et datasenter er en installasjon hvor digitale tjenester produseres, prosesseres og lagres. Størrelsen kan variere fra et rom med et fåtall rack til store haller med hundrevis av utstyrsskap.

Hva er et datasenter?

Mange ulike typer

Det finnes både private og kommersielle datasentere i Norge og ute i verden.

Hva er et datasenter?

Skal være sikkert

Hensikten med et datasenter er sikker, stabil og kostnadseffektiv skalaproduksjon som i stor grad baserer seg på gjenbruk, det vil si en deler på fellestjenester for å redusere produksjonskostnadene, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Hva er et datasenter?

Skal være kraftsentere

Regjeringen omtaler norske datasenter som bærekraftige digitale kraftsentre og sier at datasentre er en av flere sentrale brikker i den digitale økonomien.

Han mener også at datasenteret vil gi på langt nær så mange arbeidsplasser som de lover, og at det ikke gir eksportinntekter.

– Alle datasentre som vi har sett på, sier at de trenger en til to ansatte. Dette er snakk om sentre som står og går automatisk av seg selv. Den sysselsettingseffekten kjøper jeg ikke, sier forbundslederen.

Han mener regjeringen bør gi klare styringssignaler til de som tildeler kraft og nett om at de må prioritere prosjektene riktig.

Les også Politikere kritiske til norsk TikTok-senter

TikTok-Hamar.

Olje- og energiministeren ser utfordringer

Olje- og energiminister Terje Aasland (A) er tydelig på at kraftbruken til anlegget skal underbygge industrien samtidig som den må sikre forsyningsstabilitet og priser.

– Det spås kraftunderskudd om fem år. Hvor klokt er det da å invitere inn datasentre?

– Jeg ser at det har visse utfordringer når vi får store tilknytningspunkter. Vi må sørge for at vi legger til rette for både industrielle muligheter og datalagring. Vi må bruke energien fornuftig og legge til rette for at vi kan gjøre dette på en god måte fremover, sier ministeren.

Olje- og energiminister Terje Aasland

POSITIV: Aasland synes det er positivt at Norge er et attraktivt land å investere i. Han ser samtidig utfordringen med å legge til rette for balansen mellom tilgjengelig energi og forbruk.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

På spørsmål fra NRK om det er på tide å diskutere hvem som får tilgang på kraft i Norge sier Aasland at regjeringen nå diskuterer tematikken.

– Vi er tydelig på at det er knapphet på nettilgang i Norge og det betyr at vi utover modenhetskriterier, må ha noen andre kriterier for å prioritere nettet.

  • Da Google i 2021 etablerte seg i Skien fryktet kraftanalytikere det kunne føre til at landets kraftoverskudd ble brukt opp:

Les også Datasenter fra Google kan føre til en dobling av strømprisen i Sør-Norge

Strømmast på Kjørbekk i Skien

Green Mountain mener de oppfyller regjeringens strategi

Etableringen av datasenteret på Hamar kommer etter at regjeringen har gjort datalagring til et satsingsområde og har lokket med både billig strøm og gode rammebetingelser.

Allerede i 2018 presenterte daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) regjeringens datasenterstrategi på Green Mountains senter på Rennesøy utenfor Stavanger.

– Dette er et bevis på at den strategien har fungert, sier Hagaseth.

Han peker på at selskapet har valgt å etablere seg på Hamar på grunn av strømtilgangen og fordi kommunene har lagt til rette for prosjektet med gode rammebetingelser.

TikTok-Hamar

VELKOMMEN: Hamars ordfører Einar Busterud hilste sjefen for Green Mountain, Svein Atle Hagaseth, velkommen til Hamar i går da selskapet presenterte sine planer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hamar og Løten kommuner godkjente i fjor høst utbyggingen av dataanlegget. Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) sier kommunen ønsker senteret velkommen fordi han mener de vil generere mange arbeidsplasser.

– Vi har kontraktsfestet en minimumsbemanning på 350, opplyser han til NRK.

  • Regjeringen har en strategi for å få flest mulig datasentre til landet:

Les også Regjeringen fjerner skatter for å lokke datasentre til Norge

Datalagring hos Green Mountain

Flere saker fra Innlandet