Hopp til innhold

Datasenter fra Google kan føre til en dobling av strømprisen i Sør-Norge

Kraftanalytiker mener at det planlagte datasenteret kan føre til at landets kraftoverskudd brukes opp.

Strømmast på Kjørbekk i Skien

DYR STRØM: Strømprisene kan bli ekstremt mye høyere, dersom det som skal bli et av verdens største datasentre blir en realitet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er nesten ikke til å tro, sier Leif-Inge Johnsen.

Han er ikke alene om å synes at det er vanskelig å forstå hva som kan skje med strømprisene, dersom Googles datasenter kommer i full drift. Folk på gata tror nesten ikke det de hører.

En strømanalytiker mener datasenteret kan bli dyrt for folk flest, basert på situasjonen i kraftmarkedet.

– Man kan snakke om en dobling av strømprisen, hvis senteret ble satt i drift i dag, sier Sigbjørn Seland, kraftanalytiker i StormGeo.

Enormt forbruk

Transformator til Skien

Denne enorme transformatoren ble fraktet gjennom trange gater. Den skal sørge for strøm til et av verdens største datasenter.

Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Datasenteret er planlagt på Gromstul, nord for Skien. Det er Google som står bak planene, men de har ennå ikke bestemt seg for om de skal bygge.

Det som kan bli et av verdens største datasenter vil kreve strøm tilsvarende sju ganger Skien kommunes forbruk.

– I en mer normal situasjon vil et økt strømforbruk i den størrelsen vi her snakker om, påvirke i veldig stor grad, sier Seland.

Flere fagfolk NRK har snakket med sier seg enige med Seland.

Kraftanalytiker i Volue Insight, Tor Reiner Lilleholt, mener også at datasenteret vil føre til økt strømpris en periode, men tror ikke det på langt nær blir så mye som en dobling.

– Kraftunderskudd

Ådne Naper (SV) har fått med seg Statnetts advarsel om at Norges kraftoverskudd er i ferd med å bli brukt opp.

– Legger vi på forbruket til datasenteret til Google på toppen av dette, så får vi faktisk et reelt kraftunderskudd i Norge, sier utvalgslederen for klima, plan og miljø i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ådne Naper

SV-politiker, Ådne Naper, mener det er uforsvarlig å satse på datasenter, dersom det medfører dobling av strømprisene.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

En tomt på 2000 mål er satt av til datasenteret. Skien kommune drømmer om mange nye arbeidsplasser.

Men vi kan ikke leve med at strømprisene presses ytterligere, mener Naper.

– Hvis et prosjekt alene medfører dobling av strømprisene, er ikke det forsvarlig. Da må det planlegges mer. Vi må ha en grundig diskusjon om hva slags digital infrastruktur landet er best tjent med.

Muligheter

Leder av miljø- og energikomiteen på Stortinget, Terje Aasland, mener det er mulig å satse på datasenter, uten at prisene går opp.

Terje Aasland

Leder av miljø- og energikomiteen på Stortinget, Terje Aasland, tror det går an å få til både datasenter og stabile strømpriser.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Da må vi vise vilje til å legge til rette for at en kan ta tak i ny fornybar energi, som oppgradering av vannkraft, lokal solproduksjon, og få kommuner som et vindkraftpotensiale til å ta i bruk det.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark