Hopp til innhold

Skeive har dårligere levevilkår enn heterofile

Ny forskning viser at homofile, lesbiske og bifile har det verre enn resten av befolkningen. Dramatisk, mener FRI.

Jane-Victorius G. Bonsaksen

IKKE UVENTET: Politisk nestleder i Skeiv Ungdom, Jane-Victorius Bonsaksen, er ikke overrasket over tallene. Likevel er hen ikke fornøyd.

Foto: Kim Erlandsen/NRK

Personer med en ikke-heterofil seksuell orientering er blant gruppene som oppgir lavest subjektiv livskvalitet og er minst fornøyd med livet, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I forskningen som tar for seg levevilkår, kommer det frem at færre skeive er i arbeid, økonomiske problemer er mer utbredt, og flere oppgir dårlige boforhold og dårlig helse.

Politisk nestleder i Skeiv Ungdom, Jane-Victorius Bonsaksen mener det er viktige, men ikke uventede tall.

– Vi har sett dette over lengre tid. Det er synd at det ikke har blitt bedre, men det er heller ikke noen overraskelse, sier hen.

Les også: Siri Sunde bana veg for andre skeive

Siri Sunde i Brøttum kirke.
Siri Sunde i Brøttum kirke.

Mange arbeidsuføre

Undersøkelsen er basert på Livskvalitetsundersøkelsen SSB gjennomførte i 2020 og i 2021. Særlig mange unge ikke-heterofile oppgir at de er arbeidsuføre.

12 prosent av 25-29-åringene oppgir at de ar arbeidsuføre. Det er fire ganger så mye som blant heterofile:

Livskvalitetsundersøkelsen har et større utvalg enn mange andre levekårsundersøkelser.

Dette gjør det mulig å se på livskvaliteten og levekårene til små befolkningsgrupper som vi vanligvis ikke kan si så mye om, opplyser Maria Engvik, seniorrådgiver i SSB.

Maria Engvik seniorrådgiver i SSB
Foto: per kristian lie lowe / SSB

– Dermed kan vi trekke fram utsatte grupper, som ikke-heterofile, og synliggjøre forskjeller, sier hun.

Men en gruppering som er verdt å trekke frem er unge ikke-heterofile som opplever levekårsproblemer, særlig når det gjelder vurdering av egen helse, sier hun.

26 prosent oppgir å ha dårlig eller svært dårlig helse blant ikke-heterofile 18-24-åringer.

Mener utenforskap kan være årsaken

Leder for lhbt-organisasjonen Fri, Inge Alexander Gjestvang, mener det er dramatisk at ikke-heterofile skårer mye dårligere på alle indikatorer for opplevd livskvalitet.

– Dette er dårlig for enkelte her og nå, men også i et livsløpsperspektiv, generasjonsperspektiv og for samfunnsøkonomien, sier han.

Gjestvang sier at det ikke finnes noe entydig svar på hvorfor levevilkårene er dårligere for ikke-heterofile.

Men én av grunnene han peker på er utenforskap.

Inge Alexander Gjestvang

ØNSKER ENDRING: Gjestvang mener det er viktig å øke kunnskapen hos det offentlige. Hvis barn og unge blir møtt med forståelse i barnehagen og på skolen kan det bedre situasjonen for mange, mener han.

Foto: FRI

– Dette kan balle på seg og utvikle seg til å bli både fysiske- og psykisk helsemessige utfordringer, som gir utslag i at man deltar mindre i samfunnet, sier han.

Utenforskap allerede fra barnehage og grunnskole kan føre til vanskeligheter videre i utdanningen og i arbeidslivet.

Dette kan gjøre at flere unge ikke-heterofile er uføre, mener han.

Les også: Andreas følte seg som ein pest då han fekk hiv

Andreas Søvik Helgeberg
Andreas Søvik Helgeberg

Ser utvikling i riktig retning

Jane-Victorius G. Bonsaksen i Skeiv ungdom påpeker at det har skjedd en utvikling for enkelte grupper.

Homofile og lesbiske har det hakket bedre enn bifile og andre ikke-heterofile. Aksepten har blitt større for de førstnevnte, opplyser Bonsaksen.

– Også i miljøer hvor det er mer aksept for de som bryter normer er det også større andel med trivsel blant skeive, sier hen.

Jane-Victorius G. Bonsaksen
Foto: Kim Erlandsen/NRK

En av grunnene til at ikke-heterofiles kår er på et lavere nivå enn heterofiles er at skeive møter mindre aksept i storsamfunnet, mener Bonsaksen.

– Mange ikke-heterofile er fortsatt diskriminert i arbeidsmarkedet. Flere sliter med utdanning på grunn av mobbing. Homo er fortsatt det mest brukte skjellsordet i norsk skolegård, sier hen.

Les også: Eva Robert holdt sin kjønnsidentitet skjult i 40 år

Eva Robert Brodacki i Hoff kirke
Eva Robert Brodacki i Hoff kirke

Flere saker fra Innlandet