Bygdedugnad ga høyhastighetsnett

Fibernett til 180 husstander i Tylldal har kostet et tosifret millionbeløp. – Helt nødvendig om bygda skal overleve, sier de involverte.

Fibergraving Tylldal

Innbyggerne i Tyldal har siden i hele år jobbet for å få fibernett på plass. Liten og stor bidro i beste dugnadsånd og denne uka ble siste husstand koblet til.

Foto: Privat

Alt som kunne krype og gå bidro da lokalbefolkningen i Tylldal i Tynset bestemte seg for at de måtte ha bedre nettilgang. Dermed ble mannskap i alderen 12 til 90 år satt i sving med å dra kabler, grave grøfter og legge til rette for å få infrastrukturen til høyhastighetslinjene på plass.

Etter lang tids dugnadsarbeid ble den siste av de 180 husstandene i den lille bygda koblet på onsdag denne uka.

– Vi hadde tegning av abonnement i mai og da var det 100 prosent oppslutning. Fra og med i dag er det full dekning på alle beboelige hus i Tylldal, sier Roar Moen som har stått i bresjen for satsingen.

– Spleiselag

Initiativtakerne mente nettet i Tylldal var for dårlig og for lite fremtidsrettet. Skulle bygda overleve var et godt utbygd nett vesentlig. Dermed ble arbeidet satt i gang og et stort spleiselag kom på plass.

– Den største dugnaden er egentlig at alle ble med å tegne abonnement. Det er flere av de eldre her som kanskje ikke har så mye bruk for høyhastighets internett, men de har forstått at dette er viktig og støtter kollektivet.

Fibergraving i Tylldal

Tylldølinger i alle aldre var på plass for å bidra til et mer fremtidsrettet nett.

Foto: Privat

– Avhengige av dugnad

Moen tror at den totale kostnaden vil bli på mellom 8 og 13 millioner kroner. Kommunen har gitt 200 000 i tilskudd og resten er et spleiselag mellom befolkningen, det lokale kraftlaget og Eidsiva.

– For å opprettholde bosetting og virksomhet i Hedmark og Oppland er vi helt avhengige av at alle har et godt bredbåndstilbud. At vi engasjerer oss i prosjekter med utbygging i grisgrendte områder er ikke som følge av at det er det mest attraktive økonomisk sett. Men som følge av dugnadsinnsatsen blir kostnadene redusert. Vi er helt avhengige av dugnad for å få slike satsinger på plass, sier Trond Skjellerud, bredbåndssjef i Eidsiva.

– Alle aldersgrupper trenger nett

Skjellerud har et tydelig ønske, nå få dager før jul.

Ku og gravemaskin

Lokale husdyr bidro også til dugnadsarbeidet.

Foto: Privat

– Hedmark og Oppland landets mest grisgrendte region og et svært krevende område å bygge ut. Kostnadene på utbygging er derfor store og kan ikke tas av Eidsiva eller lokalbefolkningen alene. Derfor ønsker jeg meg at politikerne reiser seg og stiller krav til, og midler bak, en bredbåndsutbygging også der den bedriftsøkonomiske kalkulatoren ikke strekker til.

Kristian Aasbrenn er høgskoledosent ved Høgskolen i Hedmark. Han har jobbet mye med tjenesteutvikling og satsinger i Utkant-Norge. Han mener befolkningen i Tyldal gjør det eneste rette.

– Det er mange gode argumenter for at et raskt nett er nødvendig på mindre steder. Jeg vil si at det er vesentlig med god nettilgang om de skal overleve. Alle aldersgrupper har i dag forskjellige behov som blir dekket gjennom nettet, så det stilles stadig større krav til hastighet og kapasitet.