Hopp til innhold

Bønder har fått nok av at tamrein ødelegger jordene

Reineier: – Det er nesten som om finnjaginga fortsetter.

En stor flokk tamrein beiter på jorder i Tufsingdalen i Os.

BEITER PÅ INNMARK: En stor flokk reinsdyr beiter på jordene til mjølkebonde Ivar Midtdal i Tufsingdalen. Her skal de ikke være.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Bonde Ivar Midtdal er frustrert. Flere hundre tamrein graver og tråkker rundt på jordene som skal gi mat til dyra hans til sommeren.

– Det er fælt å se på. De ødelegger graset og avlingene, sier Midtdal.

I to uker har han hatt uønska besøk av store flokker med tamrein.

Ivar Midtdal i Tufsingdalen i Os.

FORTVILER: Ivar Midtdal er redd graset som skal bli til fôr, ødelegges av rein som beiter ulovlig på innmark.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Reinen kommer fra Femund reinbeitedistrikt som ligger i nærheten. De har krysset grensa og tatt seg inn i områder hvor de ikke skal være.

Det er ikke første gang det skjer, og nå har bøndene som får ødelagt jordene sine fått nok.

Ga frist til midnatt med å flytte reinen

Fredag ettermiddag sendte bondelaget en e-post til reineierne med et tydelig krav. Reinen må vekk. Og det må skje fort.

Tine Nestvold, som er leder i Tufsingdalen bondelag, skriver følgende:

«Dersom reinen ikke er drevet tilbake til innenfor distriktsgrensen innen midnatt mandag, vil vi selv foreta en samlet utdriving».

Tine Nestvold

BONDE: Tine Nestvold mener mer må gjøres for å få bukt med problemet.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Det var for å sette hardt mot hardt, sier Nestvold.

Hun forteller at tamrein har gått ulovlig på innmark siden midten av november, og mener reineierne ikke har gjort nok for å stoppe det.

Mener e-posten minner om finnjaging

Konflikten mellom bønder og reineiere i Tufsingdalen i Os har pågått over mange år. Striden har ført til flere rettssaker og i 2019 endte det med et forlik.

En del av forliket var at det skulle settes opp et sperregjerde for å holde reinen unna. Men gjerdet er ikke på plass og i mellomtida vokser konflikten og frustrasjonen.

Reineier Lars Åge Brandsfjell er tydelig på at han misliker e-posten fra bondelagslederen.

Lars Åge Brandsfjell driver med tamrein i Femund reinbeitedistrikt.

REINEIER: Lars Åge Brandsfjell vil også ha reinen bort fra innmark, men sier det er vanskelig

Foto: Geir Olav Slåen

– Jeg synes ikke noe om det. Det er nesten som om finnjaginga fortsetter, som i forrige århundre, sier Brandsfjell.

Han forstår ikke beskyldningen om at reineierne ikke gjør nok.

– Vi har holdt på hele tiden for å hindre at reinen kommer inn på innmark.

Nå har de drevet bort mye av reinen som skapte trøbbel for bøndene. Han sier innmarka er et så attraktivt beite for reinen at den trekkes dit. Derfor bør bøndene gjerde inn marka si, mener han.

– Mange plasser finnes det ikke stengsler som hindrer at reinen kommer inn. Det er et problem over hele landet.

Bondelagsleder Tine Nestvold mener det er en dårlig og dyr løsning. Hun viser til avtalen som ble inngått i retten om et sperregjerde på grensa til reinbeitedistriktet, og mener det er den beste løsningen.

  • Hvis du vil vite mer om den årelange konflikten i Tufsingdalen bør du lese denne:

Statsforvalteren på befaring

Reineierne har plikt til å føre tilsyn med reinen, så den ikke kommer inn på dyrka mark.

– Tilsynsplikten er overholdt, men det er ikke tilstrekkelig for å holde reinen unna innmarka.

Simen Olafsen er rådgiver i reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag.

RÅDGIVER: Simen Olafsen har vært i Tufsingdalen tre ganger på kort tid for å vurdere problemet med tamrein på innmark.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det sier Simen Olafsen, som er rådgiver i reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag.

I dag var han på befaring i Tufsingdalen og så problemet med egne øyne.

– Reinen drives bort, men kommer tilbake gang etter gang, sier han.

Han sier lite snø gjør situasjonen ekstra vanskelig. Det gir dårlig scooterføre, og uten scooter er det vanskelig å drive vekk reinsflokkene på en effektiv måte.

Statsforvalteren er positiv til at det settes opp et sperregjerde. Nå ligger saken på bordet hos Landbruks- og matdepartementet.

– Dersom de godkjenner søknaden kan gjerdet være på plass neste sommer, sier Olafsen.

Ber statsråden om hjelp

Ordfører Runa Finborud (Sp) sier det haster. Hun mener konflikten mellom bønder og reineiere er uholdbar.

– Tidvis kan konflikten eskalere og det er ingen tjent med, sier ordføreren.

Kommunen har jobbet for å få partene til å snakke sammen og finne løsninger. Men det er ikke nok, sier ordføreren.

Nå ber hun statsråden om hjelp og har bedt om et møte.

– Det er behov for å se på flere tiltak på nasjonalt nivå for å løse konflikten.