Bonde tiltalt etter at dyr døde av sult

Da Mattilsynet kom på besøk til en gård på Hedmarken fant de flere storfe, sauer og høner døde. Nå er bonden tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven.

Døde dyr på en gård på Hedmarken

DØDE: Mattilsynet fant flere døde storfe, sauer og høner da de besøkte gården på Hedmarken i mars i fjor.

Foto: Mattilsynet

– Han har unnlatt å gi dyrene sine vann og mat over en lengre periode, og det førte til at besetningen ikke fikk nok næring. Det gikk utover 18 sauer, 3 hester, 12 storfe og 15 høner. Noen av dem var allerede døde da Mattilsynet kom på besøk, og flere ble avlivet kort tid etterpå, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Fikk tips

I mars i fjor fikk Mattilsynet tips om at alt ikke var som det skulle på en gård på Hedmarken. De reiste til gården og der fant seks storfe, seks sauer og 15 høner som var døde eller hadde blitt avlivet på grunn av avmagring.

De dyrene som fortsatt var i live ble enten avlivet på stedet eller omplassert.

Nå er bonden tiltalt for en grov overtredelse av dyrevelferdsloven ved at han ikke skal ha gitt dyrene nok mat og vann over flere uker. Ifølge tiltalen er overtredelsen grov på grunn av sakens omfang og virkninger.

– Store lidelser

Ifølge politiadvokat Klauseie utarbeidet en sakkyndig en rapport i forbindelse med en annen sak fra Nord-Trøndelag på hva som skjer med dyr når de ikke får mat og vann over lengre tid.

– Der er det konkludert med at det er store lidelser for dyra. I denne saken ser vi bilder av storfe som er helt avmagret. Det ser ut som det bare er skinn og bein igjen, så det er ganske åpenbart at de har hatt det svært plagsomt over tid.

Ifølge politiadvokat Klauseie har mannen bekreftet at det er riktig som Mattilsynet har observert at det var for lite mat og vann i dyreholdet. Mannens forsvarer Tore Jetmundsen Rindedal ønsker ikke å kommentere saken.

Saken har en strafferamme på fengsel i inntil tre år. Det vil under rettssaken mot mannen i Hedmarken tingrett i midten av august også bli lagt ned påstand om at han fradømmes retten til å ha dyr.