Hopp til innhold

NAV-direktør frykter økte dagpenger skal bli hvilepute for permitterte

– Fokuset bør være å få seg ny jobb. Uforutsigbarhet i ytelser under pandemien kan ha ført til mer oppmerksomhet på hvor mye en kan få i dagpenger.

Bjørn Lien er fungerende ytelsesdirektør i Nav

PASSIVE ARBEIDSLEDIGE: Økte dagpengesatser under pandemien kan ha ført til at arbeidsledige er blitt usikre på egen stønad. Dette kan naturlig nok føre til at oppmerksomheten ikke bare har vært på jakten etter en ny jobb, mener Nav-direktør Bjørn Lien.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Titusenvis ble permittert og mistet sin vanlige inntekt da pandemien rammet landet for fullt.

Store deler av næringslivet måtte stenge ned. Det var krise.

Myndighetene økte dagpengesatsene som ett av flere tiltak.

– Tiltakene var riktige da de kom, men nå er bildet et helt annet, sier Nav-direktør i Innlandet, Bjørn Lien.

Han viser til at mange bransjer nå skriker etter folk og frykter økte dagpengesatser har gjort det mindre attraktivt for permitterte å søke jobber.

Vi har mange som har vært ledige veldig lenge og som dermed står i fare for å miste rettigheten til dagpenger.

Lien er klar på at ordningene var riktige å innføre gode ordninger når samfunnet stengte ned.

Men når samfunnet åpner seg igjen, og etterspørselen eter arbeidskraft øker, så kan det ha noen uheldige konsekvenser å ha så gode ordninger, som stadig også forlenges.

Sliter med å få tak i ansatte

Etter at Norge ble gjenåpnet, har næringslivet kommet i gang igjen.

Regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, bekrefter det NAV-direktøren sier. Det er vanskelig å få tak i folk.

Vår erfaring er at permitterte i mindre grad er aktive jobbsøkere enn andre helt ledige, sier Kristiansen.

I de siste månedene har etterspørselen etter arbeidskraft økt.

– Bedriftene har behov for få tilbake folk i produksjonen, sier NHO-sjefen.

Nye regler fra nyttår

Fra nyttår er det slutt på ordningen med de forhøya satsene på dagpenger.

Dagpenger får du bare for en avgrenset periode. Nå har mange vært ledige så lenge at de kan miste rettigheter til dagpenger.

Bjørn Lien mener det bør være en vekker for dem som sitter på gjerde og ikke aktivt søker jobber.

  • Han opplevde å få mer utbetalt i dagpenger fra Nav enn han ble tilbudt i jobben:

Mener Nav tar feil

Men arbeidstagerorganisasjonen LO er ikke enige med NAV-direktøren eller NHO.

Iver Erling Støen, distriktsleder, LO Oppland

VIKTIGE VIRKEMIDLER; Det at flere mottar trygd skader ikke viljen eller evnen til å søke og gå tilbake til jobb, sier regionleder i LO i Innlandet, Iver Erling Støen.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Det at flere mottar trygd skader ikke viljen eller evnen til å søke og gå tilbake til jobb, sier regionleder Iver Erling Støen i LO Innlandet.

Permitteringsordningen, dagpengeordningen og sykelønnsordningen har vært viktige redskap under krisen, sier han.

Mange bedrifter som måtte stenge ned har kunnet starte opp igjen med å ta inn permitterte ansatte.

Støen mener også flere andre ting kan gjøres for å få folk tilbake i jobb. Han trekker frem tre viktige satsingsområder:

  • Kraftig opprustning av arbeidsmarkedstiltak
  • Utdanning
  • Kompetanseheving

Fikk jobb på dagen

AKTIV JOBBSØKER: 63-årige Odd Kristian Narum er glad for å ha fått ny, fast jobb med å lage virke til skigard i Brumunddal.

I FULL JOBB: -en må stå på sjøl skal en sikre seg ny jobb, sier Odd Kristian Narum fra Moelv. -Ingen kjæm på døra di og hente deg.

Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

En av dem som har erfart at det nytter å stå på er Odd Kristian Narum fra Moelv.

63-åringen gikk på månedskontrakter hos en arbeidsgiver. Innimellom hadde han ikke jobb, men han var sjøl aktiv i jakten på nytt arbeid.

– En må stå på sjøl skal en sikre seg ny jobb. Ingen kjæm på døra di og hente deg, sier Narum.

Nå har han fått fast jobb med å lage virke til skigard i bedriften til Dorin Moraru. Økt etterspørsel gjorde at bedriften trengte flere folk.

Via Nav fikk bedriftslederen tak i 63-åringen.

TRENGTE FLERE FOLK; rumenske Dorin Moraru trengte flere folk til produksjonen av skigard og er glad for å ha fått på plass en til hos seg.

TRENGTE FLERE FOLK; rumenske Dorin Moraru trengte flere folk til produksjonen av skigard og er glad for å ha fått på plass en til hos seg.

Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

– Vi snakket sammen på en fredag og mandag var han i jobb her, sier Dorin Moraru.

I 13 kuldegrader jobber Narum utendørs i lia høyt over Brumunddal.

Det er kjempebra, dette har jeg ønska meg lenge.

  • Flere arbeidstagere over 67 fikk utbetalt dagpenger da de ble permitterte. Det måtte de tilbakebetale: