Hopp til innhold

Ble permittert under pandemien: Terje og andre over 67 år må tilbakebetale pengene

Nav krever tilbake millioner fra permitterte som er over 67 år. Ved en feil fikk flere av dem dagpenger under pandemien. Terje Lundefaret (70) ble permittert fra sin jobb, men må tilbakebetale.

Terje Lundefaret

JOBB: Terje Lundefaret er vaktmester på treningssenteret Puls i Nordre Follo, men under pandemien ble han permittert. Pengene han fikk trekkes tilbake.

Foto: Sophie Elisabeth Lorch-Falch / NRK

Mange mistet jobben da pandemien feide inn over landet. En av dem var Terje Lundefaret. Som mange andre fikk han forskudd på dagpenger.

Men det viste seg å være en feil. Han er nemlig over 67 år, noe som betyr at han ikke har krav på dagpenger.

– Jeg synes at de som står i jobb etter 67 år bør behandles med respekt, og dette er det stikk motsatte, sier Terje Lundefaret.

Mangelen på aldersgrense i Nav-løsningen gjelder 230 personer, og et beløp på 3,3 millioner kroner kreves inn, ifølge Nav.

Lundefaret er ikke først og fremst opptatt av pengene, men prinsippet om at eldre nektes dagpenger.

– Aldersdiskriminering

– Jeg synes det er rart. Du betaler skatt, folketrygdeavgift og arbeidsgiveravgift, og så skal du ikke ha krav på noen ting? Det burde vært en selvfølge at du opprettholdt rettighetene etter 67 år, sier Lundefaret.

Han ble permittert fra jobben som vaktmester for treningssenteret Puls i Nordre-Follo, under koronapandemien i fjor. Han var 69 år tok det som selvfølge at han hadde krav på dagpenger.

Terje Lundefaret

PULS: Terje Lundefaret på jobb på treningssenteret.

Foto: Sophie Elisabeth Lorch-Falch / NRK

– Jeg fikk råd fra regnskapsfører om å søke om dagpenger som permittert. Noe jeg gjorde, og etter en kort tid fikk jeg spørsmål fra Nav om jeg ville ha forskudd på dagpenger. Det sa jeg ja til og etter tre-fire dager hadde jeg 7000 kroner på kontoen, sier Lundefaret.

Da han etterlyste svar på søknaden fikk han beskjed om at han var for gammel til å få dagpenger, ingen over 67 år har rett på dagpenger.

– Etter hvert fikk jeg beskjed om at det var en robot som stod for fordelingen av penger. Og de ville gå til inkasso hvis jeg ikke tilbakebetalte penger. Når roboten er så dårlige matet at den ikke kan se at en person som søker er 67 år, tenker jeg at roboten burde vært skiftet ut for lenge siden, sier Lundefaret.

Han får støtte av lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité, fra Fremskrittspartiet.

– Vi synes dette er aldersdiskriminering, sier Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp.

Erlend Wiborg, Stortingspolitiker for Fremskrittspartiet.

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp.

Foto: Fremskrittspartiet

Frp har foreslått å gi rett til dagpenger og sykepenger til alle ansatte opp til 72 år. Men forslaget ble nedstemt i Stortinget sist vinter.

– Alle ansatte bør behandles likt. Hvis du er i jobb og betaler skatt og arbeidsgiveravgift skal du selvfølgelig ha krav på både sykepenger og dagpenger hvis du blir syke eller arbeidsledig, sier Wiborg.

Nødløsning fra Nav

Nav svarer at de raskt måtte gjøre grep da pandemien kom.

– Dette var en løsning vi måtte få på plass uhyre fort, fordi vi ikke var i stand til å håndtere den ordinære saksinngangen på dagpenger. Så vi laget en forskuddsløsning. Den kom på plass i løpet av to dager og da var det begrenset hvor mange tilleggskontroller vi kunne legge inn. Det tok ca. en måned før 67 år også ble kontrollert gjennom den løsningen, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

Yngvar Åsholt

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

Foto: NAV

Han mener det var viktigere å få på plass en løsning som kunne håndtere alle de som søkte om dagpenger enn å vente med å lansere løsningen slik at mange ville stå uten penger.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet skriver følgende i en e-post til NRK:

Statssekretær Vegard Einan

Statssekretær Vegard Einan.

Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Å endre reglene og aldersgrensene for dagpenger krever en grundig utredning. Derfor er utvalget som skal evaluere pensjonsreformen i sitt mandat også bedt om å «... vurdere aldersgrensene i pensjonssystemet i sammenheng med en vurdering av aldersgrensene i øvrige inntektssikringsordninger og utviklingen i alderen hvor det er vanlig å trekke seg ut av arbeidsmarkedet.» Utvalget skal legge fram sin innstilling mars 2022, skriver Einan.

AKTUELT NÅ