Bekymret over logopedtilbud til slagrammede

– Slik det er nå, avgjør bostedsadressen om man får hjelp hos logoped eller ikke, sier leder i logopedlag. Hun har sendt bekymringsmelding til fylkesmennene i Hedmark og Oppland.

May Monrad

FIKK HJELP: Sammen med logoped Hege Myhre Johnsrud har May Monrad gjort store fremskritt siden hun begynte opptrening hos logoped etter å ha hatt slag.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

May Monrad var heldig. Hun er bosatt på Lillehammer og kommunen ordnet raskt opptrening hos logoped etter at hun hadde et kraftig slag i 2015.

– Jeg mistet alt språk og kunne ikke snakke i det hele tatt etter at jeg ble syk. Det var fryktelig. Spesielt fordi jeg ikke trodde jeg kom til å bli bedre.

Monrad er ikke alene. Tall fra Helsedirektoratet viser at ca 16 000 nordmenn får slag hvert år. En av senskadene som ofte følger med er afasi, tap av språkevner.

– Brudd på loven

– Det er trist og vanskelig for dem det gjelder, sier Hege Myhre Johnsrud.

Hun er styreleder i Hedmark og Oppland Logopedlag og har sendt bekymringsmelding til fylkesmennene i de to fylkene fordi de opplever at flere kommuner ikke har et tilstrekkelig offentlig tilbud til voksne – spesielt slagpasienter. Voksne som trenger særskilt opplæring har rett til spesialundervisning ifølge Opplæringsloven § 4A-2.

– Vi mener disse kommunene bryter loven. De fraskriver seg ansvaret fordi det finnes private tilbud, sier hun.

Som logoped i Lillehammer kommune er hun opptatt av at pasientgruppen skal få rask hjelp i en sårbar situasjon.

– Bruker kommunene lang tid på å finne logoped eller overlater oppgaven til pasienten selv, synker prognosene også for å bli bedre, sier hun.

Mener kommunene fraskriver seg ansvaret

Det er Fylkesmannen som er ansvarlig for å se til at kommunene har et tilstrekkelig offentlig tilbud og Fylkesmannen i Oppland er kjent med tilgang på logoped har vært et problem.

– Vi har vært inne i saker der vi har pålagt kommuner å leie inn fagkompetanse, sier utdanningsdirektør Trond Johnsen.

Hans kollega i Hedmark, Anne Cathrine Holth, sier de at de vil følge opp bekymringsmeldingen.

– Vi vil i hovedsak minne kommunene om sitt ansvar. Logopedlagets bekymring kan tas opp i både regionmøter, kommunemøter og ordførermøter, sier hun.

Holth tror kombinasjonen av økonomi og tilgangen på logopeder kan være årsaken til at det offentlige tilbudet ikke er tilstrekkelig.

– Jeg vet at flere offentlige logopeder har fylt opp pasientlistene sine med barn. Det er vanskeligere å planlegge behandling av slagpasienter ettersom sykdom ofte skjer plutselig.

Store fremskritt

Snart halvannet år etter slaget har May Monrad fått tilbake det meste av språket. Fortsatt gjenstår leseferdighetene. Neste mål er å gå på kafé og å lese bøker, noe hun har vært glad i hele livet.

– For meg var det nesten viktigere å få tilbake taleevnen enn det fysiske. Jeg hadde ikke hatt fremgang uten hjelp fra logopeden. For meg hadde hjelpen alt å si, sier May Monrad.