Hopp til innhold

Avviser dobbeltrolle: – Var bare en formidler

GRAN (NRK): Kommunal næringsrådgiver pekte ut bedriften til forretningspartnerens sønn som en av tre kandidater til millionkontrakt. Kontrollutvalget skal vurdere saken.

Gunnar Haslerud

PEKTE UT TOMTER: Næringsrådgiver i Gran, Gunnar Haslerud.

Foto: Roy Allan Larsen

Næringsrådgiver Gunnar Haslerud selv mener at han ikke har vært inhabil. Kontrollutvalget i kommunen får dette som en orienteringssak om en uke.

NRK har tidligere omtalt etableringen av nytt gjenvinningsanlegg på Mohagen i Gran, som skjedde uten offentlig anbudskonkurranse. Også dette ønsker kontrollutvalget i Gran å undersøke nærmere, og har tidligere vedtatt at de ønsker selskapskontroll av Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA).

Men nå er spørsmålet om det er for tette bånd mellom næringsrådgiveren i Gran og det selskapet som fikk den omstridte kontrakten.

Solgte aksjer til eieren av bedrift som fikk kontrakt

I mai 2014 spurte HRA næringsrådgiver Gunnar Haslerud om hvilke tomter som kunne egne seg til nytt gjenvinningsanlegg. Næringsrådgiveren sier at han i samråd med sin sjef Leif Arne Vesteraas pekte ut Arja Eiendom, Stenberg Eiendom og Bilskadeinstituttet.

I september samme år solgte han deretter aksjer for 2,8 millioner kroner til Arild Guldbrandsen, som eier halvparten av Arja Eiendom. Guldbrandsen er sønn til Hasleruds forretningspartner gjennom flere tiår.

Deretter tildelte HRA kontrakt til Arja Eiendom i januar 2015.

-Ikke jeg, men HRA som har gitt kontrakten

Gunnar Haslerud avviser at han har noen dobbeltrolle i saken.

- Det er HRA som har ansvaret for hele denne prosessen. Etter at jeg opplyste om disse tre tomtene, har ikke jeg hatt noen befatning med denne saken.

– Men er ikke kommunen helt sentral i utvelgelsen av dette svært lave antallet alternativer?

– Dette har jeg diskutert med mine overordnede, og kommet fram til hvilke tomter som egner seg, ut fra en ren faglig vurdering.

- Jeg har stadig kontakt med ulike bedrifter i min jobb, og så lenge jeg behandler alle likt, kan jeg ikke skjønne at håndteringen her er feil.

Haslerud understreker også at han har solgt aksjene basert på en verdivurdering etter takst, utført av offentlig godkjent takstfirma.

Blir tema i kontrollutvalget

Bjørn Hvaleby

SER PÅ SAKEN: Leder i kontrollutvalget, Bjørn Hvaleby (Sp).

Foto: Matmerk

Leder i kontrollutvalget i Gran, Bjørn Hvaleby (Sp), sier at disse nye opplysningene er svært interessante.

- Jeg skal ikke her og nå ta stilling til noe, men jeg har allerede tatt initiativ til å få satt opp dette som en egen orienteringssak på vårt neste møte. Så får vi se om vi går videre med dette eller ikke.

– Ingen habilitetsproblemer

Rådmann i Gran, Henning Antonsen, stiller seg bak sin medarbeider, og mener at det ikke er noen habilitetsproblemer knyttet til prosessen.

Henning Antonsen

MENER AT HRA HAR ANSVARET FOR PROSESSEN: Rådmann i Gran, Henning Antonsen.

Foto: Roy Allan Larsen

- Gran kommune har ikke noe med HRA å gjøre, bortsett fra eierskapet.

- Men burde ikke en eier ha en oppfatning om prinsipielle spørsmål knyttet til anbud og store kontrakter?

- Det er klart av interesse, men det gjør vi gjennom våre representanter i HRAs organer. Det er ikke opp til administrasjonen i Gran å mene noe om enkeltsaker.

Forretningsforhold til familien Guldbrandsen

Haslerud har vært forretningspartner med Tore Guldbrandsen, far til Arild, siden 1979. Siden 2006 har de eid halvparten hver av TG Eiendom, som har et forretningsbygg i Gran sentrum.

Det var denne eierandelen han solgte for 2,8 millioner kroner til forretningspartnerens sønn, Arild Guldbrandsen, i Arja Eiendom i fjor. Etter dette er TG Eiendom heleid av far og sønn.

Ulike versjoner om forhistorie

Et sentralt spørsmål videre i saken vil være hvor mange bedrifter HRA faktisk hadde å velge mellom.

Nåværende HRA-direktør Kjell Olav Kolrud sa til NRK i oktober at de kun fikk valget mellom Arja og Stenberg Eiendom. I så fall er antall kandidater enda lavere, og kommunens rolle som formidler blir enda mer sentral.

Det er også to versjoner om hvem som kontaktet hvem.

Kolrud sier at det var Arja og Stenberg som selv tok kontakt med HRA fordi "de visste at en ny gjenvinningsstasjon var på gang."

NYTT ANLEGG: Gjenvinningsanlegget på Mohagen har kildesortering av mange typer avfall.

NYTT ANLEGG: Gjenvinningsanlegget på Mohagen har kildesortering av mange typer avfall.

Foto: Dag Kessel / NRK

Flere saker fra Innlandet