Hopp til innhold

Millionkontrakt uten anbud

GRAN (NRK): Arja Eiendomsutvikling i Gran får en million kroner i året for å leie ut gjenvinningsanlegg. Flere nabobedrifter sier de kunne gjort det for halve prisen.

Gjenvinningsanlegg i Mohagen i Gran.

OMSTRIDT ANLEGG: Kontrollutvalget ønsker nå at Innlandet Revisjon skal se nærmere på omstendighetene da HRAs gjenvinningsstasjon i Mohagen ble etablert.

Foto: Dag Kessel / NRK

1. september 2015 åpnet anlegget, men fire dager etter behandlet kontrollutvalget i Gran en sak der det stilles spørsmål ved lovligheten av hele prosessen.

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) betaler Arja Eiendomsutvikling en million kroner i året for å leie anlegget. Bedriften har fått den 30-årige kontrakten uten anbud.

– Vi har fulgt lovverket

Kjell Olav Kolrud

Daglig leder i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, Kjell Olav Kolrud.

Foto: Dag Kessel / NRK

- Vi har fått en juridisk vurdering fra KS Bedrift, der konklusjonen er at vi har fulgt Lov om offentlige anskaffelser, sier daglig leder i HRA, Kjell Olav Kolrud.

Kontrollutvalget i Gran er likevel ikke beroliget av dette, og ønsker nå at Innlandet Revisjon skal vurdere hele saken. Det kan ta flere måneder.

HRA hevder i saksframstillingen at "andre plasseringer av gjenvinningsstasjoner er vurdert", og i vurderingen fra KS Bedrift heter det at "det har vært ført forhandlinger med aktuelle grunneiere."

Ingen anbudsrunde

NRK har kontaktet både Jacobsen Eiendom og en annen bedrift i samme område. Begge er i bransjen, og ingen av dem er blitt spurt av HRA om å komme med noe tilbud.

– På generelt grunnlag vil jeg si at vi kunne leid ut en større tomt 80 meter unna, bygd opp et tilsvarende anlegg, og fortsatt tjent gode penger med en 30 års-kontrakt til en halv million kroner i året, sier daglig leder Halvard Jacobsen i Jacobsen Eiendom.

– Med en netto avkastning på 5,5 - 6 prosent og en betalingssikker leieavtale med det offentlige er dette en rimelig antakelse.

Ingar Finstuen

'ATTRAKTIVT Å LEIE UT TIL DET OFFENTLIGE': Ingar Finstuen, fagansvarlig i DnB Næringsmegling AS Innlandet.

Foto: DnB

Regnestykket blir i stor grad bekreftet av Ingar Finstuen, som er fagansvarlig i DnB Næringsmegling AS Innlandet.

– Jeg kjenner ikke denne konkrete saken og uttaler meg på generelt grunnlag, men en 30 års-kontrakt med det offentlige er svært attraktivt. Det er også svært sjeldent at det inngås så lange leiekontrakter i dag.

– Etter vår oppfatning bør en investor akseptere en netto avkastning på 5 prosent.

En annen bedrift, der lederen ikke ønsker å stå fram, har den samme økonomiske vurderingen som Jacobsen Eiendom.

– Oppsiktsvekkende dyrt

– Dette er en oppsiktsvekkende dyr avtale og den er oppsiktsvekkende lang, sier Jacobsen.

HRA er et interkommunalt aksjeselskap som eies av Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole.

– Alle eiendomsutviklere i Mohagen burde kanskje ha visst om at det var et nytt gjenvinningsanlegg på gang, men vi ble kun kontaktet av Arja Eiendom og Stenberg Eiendom, sier daglig leder i HRA, Kjell Olav Kolrud.

– Men hvorfor ble ikke flere spurt?

– Det er litt vanskelig å svare på. Vi hadde en lang prosess gjennom flere år, der også kommunen var involvert i å foreslå flere tomter. Det endte opp med disse to tomtene, og da tenkte vi at det var det som var tilgjengelig.

Byggekostnadene er en forretningshemmelighet.

Arild Guldbrandsen, Arja Eiendomsutvikling

– Da du ble ansatt i HRA i fjor, hadde du bakgrunn fra det private næringsliv. Syns du at denne kontrakten er en "riktig" pris, vurdert ut fra bedriftsmarkedet i Gran?

– Det har jeg ingen formening om. Det var de tilbudene som lå på bordet.

– Nabobedrifter sier at de kunne leid ut til halve prisen?

– Jeg har ikke innsikt i byggekostnadene til Arja Eiendomsutvikling. Det er et tankekors at eiendomsutviklere ikke orienterer seg om det som skjer i egen kommune, der dette har vært et tema i lang tid.

– Mange ble overrasket

Halvard Jacobsen reagerer sterkt på denne uttalelsen, og sier at det kom som en stor overraskelse både for han og en rekke andre næringsdrivende på Mohagen da de skjønte at det nye anlegget skulle bygges på den nåværende tomta.

Styremedlem i Arja Eiendomsutvikling, Arild Guldbrandsen, er ordknapp i sine kommentarer, og mener at HRA i hovedsak må redegjøre for denne saken. Han legger likevel til at "avtalen er ikke spesielt god for oss".

– Hvor mye kostet oppbyggingen av anlegget?

– Det er en forretningshemmelighet.

NYTT ANLEGG: Gjenvinningsanlegget på Mohagen har kildesortering av mange typer avfall.

NYTT ANLEGG: Gjenvinningsanlegget på Mohagen har kildesortering av mange typer avfall.

Foto: Dag Kessel / NRK

Flere saker fra Innlandet