Hopp til innhold

Arkitektstudenter: – Kortreiste bygg er det nye

Arkitektstudenter mener byggebransjen må lære av lokalmat-bransjen: Det kortreiste er mer miljøvennlig samtidig som det bygger lokal identitet.

Bål ved Badstua i Vang i Valdres, som er bygget av lokale byggematerialer

KORTREIST: Bål ved den nybygde 'Badstua' i Vang i Valdres, som er bygget av lokale byggematerialer av arkitektstudenter ved NTNU.

Foto: NTNU

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Det å tenke mer CO₂-regnskap er en del av det grønne skiftet, det handler om utvikling av lokalsamfunn ved å ha flere små nisjeprodusenter av byggematerialer. Og ikke minst gir bruken av naturlige materialer et godt inneklima, og de er lette å resirkulere, sier prosjektkoordinator og arkitekt ved NTNU, Marius Waagaard, fra Valdres.

Han har ledet en gruppe studenter fra NTNU gjennom ett, snart to, småskala-byggeprosjekter i Vang i Valdres der det kun har vært brukt lokale materialer i

Marius Waagaard

PROSJEKTLEDER: Marius Waagard, opprinnelig fra Valdres, mener kortreist er det nye innen byggebransjen.

Foto: NTNU

byggeprosessen.

Med disse prosjektene ønsker de å fokusere på at det er miljøvennlig, og ikke minst mulig, å bruke kortreiste materialer når man skal bygge.

Arkitektstudenter ved kortreist-prosjekt nummer 2 i Vang

STUDENTER: Arkitektstudenter ved NTNU i gang med kortreistprosjekt nummer to i Vang, den såkalte Leikegøta. Også denne gangen er det kun brukt materialer fra lokalområdet.

Foto: Hallgrim Rogn

– Forbrukerne må bli bevisste

– Vi synes det er veldig lite fokus på dette. Særlig hos forbrukerne, sier Waagaard.

Han forklarer at den store mattrenden med lokalmat har kommet som en endret bevissthet hos forbrukerne.

– Men når det gjelder byggematerialer er det vanskeligere å forholde seg til for brukeren, å forstå hvilken effekt det har for den enkeltes liv og helse. Men det vil jo være stor forskjell på å velge en «plastboble» med mekaniske byggematerialer kontra å bygge med naturlige, kortreiste materialer, forteller arkitekten.

Leikegøta i Vang i Valdres

NYTT PROSJEKT: Leikegøta i Vang i Valdres er NTNU-studentenes andre kortreist-prosjekt i Vang. Også denne gangen er det brukt kun kortreiste materialer fra området.

Foto: Skisse, NTNU

– Umoden forbrukergruppe

Administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening, sier miljøegenskapene til bygg er noe man blir mer og mer bevisst på.

– Tidligere konkurrerte man på pris og kvalitet, nå begynner man også å konkurrere på miljø og miljøegenskaper. Mye av dette er store, tunge ting som er lite klimavennlige å transportere. Dette er et konkurransefortrinn for norske leverandører som kan levere lokalt, sier Skarholt.

Skarholt sier man særlig ser dette på næringsbygg. Han mener at privat-byggemarkedet fortsatt er umodent for denne type tankegang.

Adm dir i Byggevareindustrien, Øyvind Skarholt

UMODNE FORBRUKERE: Adm dir i Byggevareindustrien, Øyvind Skarholt, mener store utbyggere er flinkere til å tenke miljøvennlig.

Foto: Bo Mathisen

– Store, offentlige byggherrer, som Statsbygg og Forsvarsbygg, har vært driverne her. Det er en betalingsvilje som må til. Det er unntaksvis at en privatperson stiller miljøkrav til et bygg, her vil beliggenhet, pris og kvalitet være viktigere.

Han forklarer at en del er opptatt av lavt energibruk, såkalte passivhus, men at få er opptatt av selve byggematerialene.

– Noen få, svært miljøbevisste tenker på det, men ikke folk flest. Her står komfort og pris sterkest, sier Skarholt.

Den nybygde badstua i Vang i Valdres, med kun kortreiste materialer.

SPEKTAKULÆRT: Badstua ligger ved Vangsmjøsa, og er åpen for alle som ønsker å bruke den. Det var Vang kommune og Vang sparebank som finansierte de få utgiftene med prosjektet, lokale leverandører stilte med byggematerialer.

Foto: vangivaldres.no