Hopp til innhold

Anbefaler åtte til ti kommuner i Oppland

Fylkesmannen i Oppland mener det er optimalt med maks ti kommuner i framtidas fylke, selv om majoriteten av kommunene ikke ønsker sammenslåing.

Sigurd Tremoen

Fylkesmann Sigurd Tremoen ønsker en endring i kommunestrukturen i Oppland.

Foto: Elin Fossum / NRK

Framtidas fylke bør bestå av åtte til ti kommuner, altså en betydelig endring fra dagens situasjon, mener fylkesmann i Oppland, Sigurd Tremoen.

Det er ifølge Tremoen ikke grunnlag for å slå sammen kommuner akkurat nå, men at dette anbefales på sikt. Han understreker at det er viktig å følge spillereglene og basere det videre arbeidet på frivillighet.

Ønsker tydeligere storting

Tremoen utfordrer Stortinget til å være tydeligere på retningen og hvilke oppgaver kommunene skal ha.

– Det er viktig at Stortinget viderefører kommunereformen. Vi mener det er viktig at Staten tar et større ansvar for å være med på å videreutvikle kommunene. Statlige arbeidsplasser bør flyttes ut til kommunene og distriktene, for å bidra til utviklingen av den framtidige tjenesteproduksjonen i kommunene.

Framtida vil by på større utfordringer for oss alle og kommunene må være rustet, sier han.

– Fylket vil møte kraftige utfordringer i tida framover, situasjonen vil endre seg. Vi har en befolkningsutvikling som er blant de laveste i landet, med nedgang i fem av ti kommuner i fylket. Prognosene for de neste årene er nedgang i åtte av ti kommuner. Det vil være unntak, men tendensen er tydelig. Det kommer en vedvarende eldrebølge. Vi kommer i en krevende økonomisk situasjon, vi må være innstilt på at kaka vi nå deler blir mindre, sier han.

Ikke interkommunalt samarbeid

– Hvordan skal kommunene møte dette? De har mange verktøy. Kommunestruktur er ett av verktøyene i forhold til å møte utfordringene og framtida.

Tremoen sier mange av kommunene har jobbet bra, men at noen kanskje var litt vel raske i arbeidet med ny struktur. Vang i Valdres og kommunene i Lillehammer-regionene burde brukt mer tid på involvering av innbyggerne før innbyggerundersøkelser/folkeavstemning, mener Fylkesmannen.

Interkommunalt samarbeid er flere steder fremmet som et alternativ til sammenslåing. Tremoen setter spørsmålstegn ved om det er riktig vei å gå, fordi beslutninger blir tatt ut av kommunestyrene. Han mener at fare for at interkommunalt samarbeid krever mer administrasjon og større byråkrati.

Skal på turne

I løpet av de neste ukene skal Tremoen besøke de ulike regionene i Oppland for å presentere utkastet og høre på tilbakemeldingene som politikere og kommuneledelse har, før han konkluderer og sender over sitt forslag til Kommunaldepartementet innen 1. oktober.

Majoriteten av kommunene i Oppland stemte nei ved avstemningene tidligere i år, kun i Nord-Aurdal, Sør-Fron og Dovre ble det flertall for å søke om sammenslåing med nabokommuner. I resten av kommunene var flertallet mot nye kommune-sammensetninger.

Nytt kommunekart fra Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen mener sammenslåinger er helt nødvendige for å sikre sterke nok kommuner i framtida.

Foto: Elin Fossum / NRK

Flere saker fra Innlandet