Hopp til innhold

Professor: – Kommunesammenslåing en ulykke for distriktene

– Den viktigste effekten av denne reformen vil være at vi vil få en sentralisering av befolkningen i Norge til byene, hevder økonomiprofessor.

Flyfoto av Bagn i Sør-Aurdal

LITEN KOMMUNE: Bagn er kommunesentret i Sør-Aurdal kommune i Valdres. Det er slike bygdesentre som vil bli sterkt rammet av kommunereformen, mener professor Bjarne Jensen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Bjarne Jensen er spesielt bekymret for de nåværende kommune- og distriktssentrene. Disse vil mer eller mindre forsvinne når kommunefunksjonene forsvinner, mener Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark.

– I dag er rådhuset og mange kommunale arbeidsplasser en viktig del av dette sentret. Når disse arbeidsplassene og fagmiljøene forsvinner, så forsvinner banken i neste omgang, deretter NAV-kontorene og til slutt de private tjenestene som blant annet handelen representerer, sier han til NRK.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte denne saken.

Svekker demokratiet

Professor Jensen mener en storstilt kommunesammenslåing også vil svekke demokratiet i Norge, spesielt i distriktskommunene.

– Ved å samle fagmiljøer og politisk aktivitet i byer og større befolkningssentra, så vil beslutninger bli tatt lenger unna folk i distriktene, sier Jensen.

Bjarne Jensen er professor i økonomi

KRITISK TIL KOMMUNEREFORM: Økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark mener kommunereformen vil være en ulykke for distriktene.

Foto: Lars Eie

Han viser i tillegg til at de fleste politikere i dagens distriktskommuner rett og slett vil bli borte. En massiv kommunesammenslåing slik regjeringen går inn for vil ramme distriktene særlig hardt.

Nødvendig, mener regjeringen

Regjeringen mener kommunesammenslåing er nødvendig blant annet for å få mer effektive kommunale tjenester og for å spare penger. Til våren kommer Stortingsmeldingen som forteller hvilke oppgaver kommunene skal ha i framtida.

Etter det kan kommuner vedta sammenslåing umiddelbart, og få det godkjent året etter. Skjer ikke det, blir det nye muligheter i 2016, før regjeringen kommer med sitt forslag til en helt ny kommunestruktur i 2017.

Regjeringen har fått støtte fra mange hold i saken om kommunesammenslåing. En rekke kommuner og flere fylkesmenn har derfor satt i gang prosesser og forberedelser for å gjennomføre lommunereformen.

– Faller kommunen, faller bygdebyen

Meningene om fordeler og ulemper ved kommunereformen har vært og er mange her i landet.

Hvorfor mener du at du har mer rett enn regjeringa i denne saken?

For det første er det ikke i særlig grad stordriftsfordeler når det gjelder tjenester. Det er heller ingen som hevder at det er store økonomiske gevinster å hente ved å slå kommuner sammen, sier professor Bjarne Jensen.

Jensen viser til at det i dag eksisterer mange livskraftige bygdebyer rundt omkring, for eksempel i Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Faller kommunen bort her, så vil mange av disse bygdebyene falle litt sammen.

Flere saker fra Innlandet