Aksjon mot vindmøller i Våler

  • Ber tingretten stanse arbeid

    Norges Miljøforbund ber Sør-Østerdal Tingrett stanse arbeidet for å bygge vindmøller på Kjølberget i Våler. Organisasjonen mener utbygger ikke har konsesjon til å fortsette arbeidet og har anmeldt Våler kommune og selskapet for miljøkriminalitet.

    Kjølberget i Våler
    Foto: Frode Meskau