– Tapene er fortsatt for store

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mener vi fortsatt har en lang veg å gå før forholdene er optimale for beitedyra.

DEN NYE LANDBRUKSMINISTEREN BESØKER GLITTRE GÅRD

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil jobbe for å få ned tapstallene i landbruket. Han er ikke fremmed for at det må skytes flere rovdyr.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Jeg mener at det over tid bør skytes flere rovdyr, og det kommer det også til å bli framover, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Fortsatt for høye tall

Han er glad for at tallene over antallet kadaverfunn har gått kraftig ned de siste årene.

– Det er bra at vi har snudd i rovdyrpolitikken, og klarer å ta ut flere dyr. Men tapstallene er fortsatt for høye.

Vedum er fornøyd med det politiske arbeidet som ble lagt ned med rovdyrforliket i 2011.

– Det er et resultat av forliket i fjor, flere av partiene ble enige om et kompromiss rundt rovdyrene. Det er bra, men jeg vil selvfølgelig komme videre og få ned tapene, det er fortsatt for mange som lever med usikre beiteforhold.

– Svensk ulv en utfordring

Også denne sommeren har flere rovdyr blitt skutt etter kadaverfunn rundt om i dirstriktet. Men ikke alle søkere har fått tillatelse til å lete etter mulige rovdyr.

Ministeren påpeker at det har blitt gjort mye i forhold til fellingstillatelsene.

– Det gis fellingstillatelser raskere, så situasjonen har blitt bedre. Noe av utfordringen i sommer har vært gjennomføringen, det trengs en profesjonalisering av jakta og der bør staten bidra framover.

Bevaring av rovdyrstammen er på kollisjonskurs med ønsket om et levende landbruk. Bestandsmålene for ulv er fortsatt ikke nådd så langt i år.

– Når det gjelder ulv har vi ikke et rovdyrforlik ennå, det ble utsatt. Men vi har en stor utfordring i forhold til ulven. På grunn av økning i den svenske ulvestammen skapes det også store problemer i våre fylker og i grenseområdene generelt.