– Sanner må stanse klimakravene til lafting

En ny rapport slår fast at laftede hus er de mest miljøvennlige. Det får Senterpartiet til å kreve at regjeringen ikke pålegger nye og strengere krav til bygging av laftede hus.

Trygve Slagsvold Vedum

TUNG HØRINGSINSTANS: Trygve Slagsvold Vedum ber kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ta inn over seg at en tung høringsinstans som Riksantivaren går imot de nye byggekravene som rammer laftede hus.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Direktoratet for byggkvalitet la nylig fram forslag til energikrav for nye boliger som vil gjøre laftede hus til klimasyndere.

Målet er å gjøre boligmassen i Norge mer miljøvennlig. Derfor foreslås det å forby bygging av laftede hus uten at de isoleres ekstra.

Forslaget har skapt uro i deler av byggebransjen, der de frykter at de nye kravene vil føre til mindre etterspørsel etter laftede hus.

Riksantikvaren er bekymret for at en håndverkstradisjon de er i ferd med å bygge opp igjen nå blir ytterligere truet.

Mest miljøvennlig

Riksantikvaren har derfor gjort sine egne undersøkelser, og i forrige uke kom rapporten. Rapporten, som Civitas har gjort, slår fast at laftede hus er det beste miljøvalget.

Derfor må de nye kravene stanses, mener Senterpartiet:

– Det her bør være det vinduet som Jan Tore Sanner bruker. Her bør han lytte til kulturarvhjertet sitt, men nå kan også belegge det klimamessig, sier leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Hør radioinnslaget her:

– Overraskende

I rapporten fra Riksantikvaren slås det fast følgende: I byggeprosessen slipper laftematerialer ut halvparten så mye klimagasser som materialer til passivhus. Og energibruken sett i et 60-års perpektiv er så og si lik.

Bedriften Stokk og Stein i Lom har spesialisert seg på laftede hus. Daglig leder Jan Christensen er glad for den nye rapportens konklusjon.

– Jeg må si at den er litt overraskende. Jeg hadde ikke forventet at lafta hus skulle komme så godt ut som de gjorde, sier Christensen.

Angår hele landet

Seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Marte Boro, mener rapporten er viktig.

– Jeg håper de som sitter og jobber med forskriften tar dette innover seg, sier hun.

Boro påpeker at historien rundt laftede hus er noe som angår hele landet.

– Omtrent alt som er av bolighus i tre oppført før år 1900 er oppført i laft. Sørlandsbyene, Bergen, Trondheim, våningshus på gårdsbruk er i laft, og vi er helt avhengige av å ha håndverkere som kan restaurering. Og da må de begynne med å lære seg nybygg.

Få hus er mer miljøvennlige enn lafta tømmerhus, mener direktøren for Norsk Håndverksinstitutt.

Se Østnytt fra 24 mars i år.

Vil vurdere synspunktene

Politisk ledelse i kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde ikke tid til å kommentere saken mandag, men fagavdelingen i departementet skriver til NRK:

«Hensikten med høring er å få frem synspunkter og vurderinger fra forskjellige interessenter. Departementet vil selvfølgelig vurdere alle høringsinstansenes synspunkter før vi konkluderer endelig. Beslutningen om nye energikrav skal tas på godt faglig grunnlag. Utredninger bestilt av andre kan inngå i dette grunnlaget.»

Trygve Slagsvold Vedum mener at Sanner nå må lytte til de sterke motstemmene.

– Her bør Sanner merke det politiske presset i saken. Men han bør også ta til seg at det er tunge høringsinstanser som er så klart imot, sier Slagsvold Vedum.