– Peer Gynt har kristent budskap, hevder kunstner

Peer Gynt har et religiøst budskap, hevder maleren Arne Paus gjennom et 36 kvadratmeter stort maleri som tar utgangspunkt i Ibsen-klassikeren.

Arne Paus maler Peer Gynt

METAMORFOSE: Arne Paus sluttfører arbeidet med det 36 kvadratmeter store maleriet som tar utgangspunkt i Peer Gynt sin omvendelse.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Fire år han han brukt på å ferdigstille det 6 ganger 6 meter store maleriet.

– Det er et kritisk bilde som også tar for seg norsk kultur, sier Arne Paus om det enorme bildet som henger i Beitohallen på Beitostølen.

Paus mener at det er et tydelig kristent budskap i Henrik Ibsen sitt dikt om Peer Gynt, og at Solveig på slutten av stykket på mange måter kan sammenlignes med Jesus.

– Peer Gynt møter den uegennyttige kjærligheten som er i Solveig, og plutselig går noe opp for ham og han begynner å tenke og erkjenner sine feil, forteller Paus. Han mener at den selvsentrerte og egoistiske Peer opplever nytt håp på slutten av sitt liv gjennom kjærligheten til Gud.

Arne Paus maler Peer Gynt

RELIGIØST DIKT: Arne Paus mener det er et tydelig kristent budskap i Henrik Ibsen sitt dikt om Peer Gynt.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Ønsker refleksjon

Selv om maleren er overbevist om at Ibsen har et kristent budskap i det verdenskjente diktet, så tror han ikke at det er så mange andre som er enige med han.

Gjennom maleriet «Metamorfose, Peer Gynts omvendelse» ønsker han å få folk til å reflektere rundt de store spørsmålene i livet.

– Jeg tror folk leter etter en mening med tilværelsen. Jeg har jo funnet det jeg tror på, men jeg prøver å få folk til å undersøke litt selv, sier han.

For Paus selv er religionen det viktigste.

Kristik blikk

Selv om Peer Gynt er utgangspunktet for kunstverket, tar det for seg mange andre temaer. Paus løfter frem negative aspekter ved verden, med alt fra Holocaust til egosentrerte politikere.

– På høyre siden her har du vold mot kvinner. Så har du en som holder en for øynene og munnen, som et symbol på diktaturet. Så har du en som får nyhetene og skrekkinnslagene inn i øret, om hva som skjer i verden. Så det handler om alt, sier Paus.

Maleriet som stilles ut sammen med annen kunst er klart for publikum den 19. februar.

Arne Paus maler Peer Gynt

OM ALT: Det detaljerte maleriet tar for seg mange aspekter av livet. Paus selv mener det handler om alt.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK