Hopp til innhold

– Han klarer ikke å se at han sjøl har gjort noe galt

Elverumsingen som er funnet skyldig i voldtekt av fire kvinner i Eidsivating lagmannsrett må til behandling i minimum 10 år mener de sakkyndige. – Han klarer ikke å se at han sjøl har gjort noe galt, og det er andre sin skyld, noe som gjør behandling vanskelig, sa Nøttestad i retten.

Sakkyndige Jim Aage Nøttestad (t.v.) og Michael Setsaas

De to sakkyndige under rettssaken psykolog Jim Aage Nøttestad og spesialist i psykiatri Michael Setsaas.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Det var i dag siste dag i ankesaken mot elverumsingen som før helga ble funnet skyldig i voldtekter av fire kvinner.

– Flere lidelser

De to sakkyndige i saken, Jim Åge Nøttestad og Michael Setsaas, begynte dagen med å vitne om deres vurdering av den dømte elverumsingen. De har fulgt rettssaken i Eidsivating lagmannsrett og Sør-Østerdal tingrett, samt at de har hatt flere samtaler med elverumsingen.

De har kommet fram til at mannen har flere lidelser som dyssosial personlighetsforstyrrelse, psykotisk lidelse, som skyldes stor bruk av narkotiske stoffer og alkohol, og seksuelt avvik.

Psykolog Nøttestad sa at den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen slår ut ved at den dømte blant annet ikke klarer å følge samfunnets normer og regler, nedsatt ansvarsfølelse, lav toleranse og manglende empati.

– Han skylder på andre. Det han var tiltalt for skyldes andre. Han skylder blant annet på sin kone: hun ville at de skulle kjøpe sexleketøy, hun ville filme og så videre. Han ser ikke at det han gjør går ut over andre. Han viser lite empati, altså evnen til å sette seg i andres følelser, sa Nøttestad.

Lang behandlingstid

Både han og den andre sakkyndige Michael Setsaas mener behandlingstiden for elverumsingen er lang. Nøttestad mener man må ha en behandlingstid med en minstetid på ti år. Setsaas ser for seg enda lengre tid.

– Jeg er ikke like optimist. Jeg ser for meg at ti til 15 år, og det er basert på erfaringer. Mulighet for at han skal bli frisk er liten. Det også baserer jeg på tidligere erfaringer. Her er det holdninger som er dypt forankret over mange år. Det er ikke gjort over natta å endre de, sa Setsaas.

Begge er klar på at det er flere forutsetninger som må ligge til rette for at behandling skal ha noen funksjon. Blant annet må den dømte forstå at han trenger behandling.

– Effektiv behandling forutsetter at han forstår problematikken. Han må forstå at han har en dyssosial lidelse, og at det ikke er normalt og må endres på. Han må forstå at vi har regler og normer i samfunnet som vi må følge. Det kan vi ikke se at han gjør.

De mener også at faren for tilbakefall er stor.

Kritiserte Sanderud

Michael Setsaas kom også med kritikk mot Sanderud sykehus i sitt vitnemål. Han har forsøkt å få en journal fra Sanderud, som omhandler den dømtes bruk av Ritalin.

Han har fått utskrevet dagsdoser på 240 mg, mens det normale er mellom 50–80 mg per dag.

– I mine 25 år som rettspsykiater har det aldri vært noe problem å få utdelt journaler og lignende. Men da det gjaldt Sanderud så måtte jeg purre fire ganger, før jeg fikk svar. Og de sendte da bare journalen uten at de svarte på mine spørsmål, sa Setsaas i retten.

Han mente også at journalen ikke sa nok om hvorfor den dømte fikk utskrevet så store doser Ritalin.

– Journalen beskriver hvor store doser han får, men sier lite om hvorfor.