Hopp til innhold

Elverumsing funnet skyldig i voldtekt av fire kvinner

Elverumsingen som var tiltalt for voldtekt av fire kvinner ble i Eidsivating lagmannsrett funnet skyldig på alle punkter. – Hun er veldig lettet og glad, forteller bistandsadvokat til kvinnen han ikke ble dømt for i tingretten, Marte Svartstad Brodtkorb.

Eidsivating lagmannsrett

Ankesaken mot den voldtektstiltalte elverumsmannen har gått i Eidsivating lagmannsrett.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Elverumsingen var tiltalt for voldtekt mot fire kvinner, mens de var bevisstløse av narkotika. Deriblant sin kone. Han var også tiltalt for vold mot sin kone. I tingretten ble han dømt til 15 års forvaring, men anket dommen til Eidsivating lagmannsrett.

Han er også dømt for en voldtekt i tingretten som ikke ble anket videre, dermed er han funnet skyldig i voldtekt av til sammen fem kvinner.

Juryen skulle svare på ni spørsmål. For å svare ja, for at han er skyldig, kreves flere enn seks stemmer. Det tok under to timer fra juryen trakk seg tilbake til de var ferdig med kjennelsen.

– En enorm lettelse

Elverumsingen ble funnet skyldig på alle punkter. Det vil si at også ble funnet skyldig i den voldtekten han ble frikjent for i tingretten.

– Det er en enorm lettelse. Det var tungt for henne å ikke bli trodd i tingretten. Det var svært vanskelig for henne å forklare seg på nytt i lagmannsretten. Det var veldig viktig for henne å bli trodd denne gangen, sier kvinnens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb.

Ifølge tiltalen voldtok han kvinnen, mens hun var ute av stand til å motsette seg dette. Dette skjedde i mars i fjor. Hendelsen ble ikke filmet, slik mange av de andre voldtektene.

– Det forelå ingen film på det som skjedde, men juryen så samme mønster som hos de andre jentene. Altså hun ble gitt narkotika av den dømte, besvimte og våknet opp naken i senga. Jeg snakket nettopp med min klient og hun er veldig glad, sier Svarstad Brodtkorb.

(Saken fortsetter under bildet.)

Bistandsadvokatene Marte S. Brodtkorb, Inger Marie Støen og Skjalg Jarnang

Bistandadvokatene var svært fornøyd på vegne av sine klienter etter at kjennelsen var klar.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Nå kan de se framover

De andre bistandsadvokatene var også fornøyd med juryens kjennelse. Inger Marie Støen sier kvinnene endelig kan gå videre.

– Min klient har hatt det svært tungt, spesielt nå etter at hun vitnet. Så dette betydde veldig mye. Det er et håp om at dette er et punktum i saken, og at de kan begynne å ta tak i livet sitt og se framover. Så dette er en lettelse og en glede, sier Støen og får støtte av bistandsadvokat Skjalg Jarnang.

– Nå kan de forhåpentligvis begynne å heles, sier Jarnang.

Aktoratet fornøyd

Blant spørsmålene som skulle besvares var om han var skyldig i voldtekt og vold mot sin kone, voldtekt av tre kvinner og om han var skyldig i å ha satt sprøyter med narkotika på en av kvinnene slik at hun besvimte.

Aktor Iris Storås sa i sin prosedyre onsdag at mannen må dømmes på alle tiltalepunktene. Mannens forsvarer, Steinar Thomassen, mente han måtte frifinnes.

Aktor er fornøyd med at juryen gjorde som påtalemyndigheten ba.

– Vi ba om juryen om å svare ja på alle punkter, og det har de gjort. Det er vi fornøyd med. Han ble også domfelt på det punktet vi hadde anket fra tingretten, og det er vi selvfølgelig også fornøyd med, sier aktor Storås.

Etter at kjennelsen ble klar, og retten hevet ble den dømte elverumsingen ført rett ned til cellen i kjelleren på tinghuset. Underveis da juryen leste opp sine svar på spørsmål fulgte han med, men ga ikke noe uttrykk for hva han tenkte på svarene som kom.

Elverumsingen er skuffet

Steinar Thomassen

Steinar Thomassen sier hans klient er skuffet over kjennelsen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Forsvarer Steinar Thomassen gikk raskt ned for å prate med sin klient, etterpå kunne han fortelle at elverumsingen var svært skuffet over å bli funnet skyldig på alle punkter.

– Han er skuffet og overrasket. Jeg også overrasket med tanke på bevisførselen. Kvinnen han ble frikjent for i tingretten, fulgte jo med ham hjem etter at hun skal ha blitt voldtatt. Hun ble altså med «gjerningsmannen» hjem. Det virker litt rart, sier Thomassen.

Han vil ikke si noe om de anker videre til Høyesterett uten om at han konstaterer at det er en ankemulighet.

– Ja, det er en ankemulighet, men det må vi komme tilbake til etter at dommen er klar.

Dømt for voldtekt av fire kvinner i tingretten

I Sør-Østerdal tingrett var han tiltalt for voldtekt av fem kvinner. Han ble dømt for voldtekt av fire av disse kvinnene. Elverumsingen anket tre av disse, mens påtalemyndigheten anket voldtekten han ble frifunnet for.

Ifølge tiltalen skal han ha hatt seksuell omgang med ei kvinne som var bevisstløs i mars i fjor, men tingretten frifant ham på dette punktet fordi de ikke fant nok bevis for at det hadde foregått noe straffbart.

Når en sak, med strafferamme på seks år fengsel eller mer, går i en lagmannsrett er det en jury bestående av ti medlemmer. De avgjør skyldspørsmålet. Hvis de finner den tiltalte skyldig, blir det lagt ned påstander fra aktor og forsvarer, mens fire av lagrettemedlemmene, samt de tre dommerne i saken tar stilling til straffeutmålingen.

Spørsmålene juryen skulle svare på var:

  • Spørsmål 1 (gjelder den tiltaltes avdøde kone): Er den tiltalte skyldig i å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløse eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handling?
  • Spørsmål 2 (tilleggsspørsmål til spørsmål 1): Er den nevnte seksuelle omgang i spørsmål 1 begått på en særlig smertefull og krenkende måte?
  • Spørsmål 3 (gjelder kvinne nummer 2): Er den tiltalte skyldig i å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløse eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handling?
  • Spørsmål 4 (gjelder kvinner nummer 3): Er den tiltalte skyldig i å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd og/eller hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløse eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen?
  • Spørsmål 5 (gjelder kvinnen han ble frikjent for i tingretten): Er den tiltalte skyldig i å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløse eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handling?
  • Spørsmål 6 (gjelder tiltaltes avdøde kone): Er den tiltalte skyldig i grovt eller gjentatt å ha mishandlet ved å ha truet, tvunget, begrenset bevegelsesfriheten til, øvet vold mot eller på annen måte ha krenket sin ektefelle eller noen i sin husstand?
  • Spørsmål 7 (gjelder kvinne nummer 2): Er tiltalte skyldig i å ha hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand ved å ha satt sprøyter på henne mot hennes vilje?
  • Spørsmål 8 (tilleggsspørsmål til spørsmål 7): Er den i spørsmål 7 nevnte handling utført ved hjelp av gift eller andre stoffer som i høy grad er farlig for sunnheten?
  • Spørsmål 9: Er tiltalte skyldig i å ha vært i besittelse av bilder med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn?