– Hauser opp rovdyrkonflikten for å tjene penger

Leder i Naturvernforbundet i Hedmark Thomas Cottis mener organisasjoner på begge sider av ulvestriden hauser opp konflikten for å få medlemmer og penger. Taperne er folk i distriktene.

Thomas Cottis på nettmøte

THOMAS COTTIS;mener organisasjoner på begge sider av ulvestriden hauser opp konflikten for å få medlemmer og penger

Foto: Anne Næsheim / NRK

Nå ønsker Naturvernforbundet i Hedmark å samle begge sider for å finne løsninger som både folk og ulv er tjent med. På mandag inviterer de til et seminarkalt " Hvordan leve med ulven".

Hauser opp konflikten

– Jeg er veldig glad og stolt over at Naturvernforbundet tar denne rollen, sier Cottis.

Men sjøl om han nå strekker ut en hånd, er han ikke nådig i hvordan ulike organisasjoner på begge sider har opptrådt i konflikten.

– Organisasjoner på begge sider av konflikten får både medlemmer og inntekter ved å hause opp konflikten. Resultatet, enten man busser hundrevis av mennesker til Oslo, eller legger ut internettreklamer for å få medlemmer, ja man får noen penger, men man løser ikke utfordringene for dem som lever med dem. Det er det vi må bruke tid og krefter på, mener jeg.

Han er ikke redd for at utspillet gjør at organisasjonene går i skyttergravene og ikke vil være med på å finne løsninger.

– Må tåle

Finn Erlend Ødegård

AVVISER: Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag avviser at de hausser opp konflikten.

Foto: Steffen Fjærvik

– Nei, det syns jeg ikke er noe problem. Det må organisasjonene tåle. En må se igjennom det sløret der og innse at vi må bruke tid og krefter på å finne løsninger. I hvert fall i ti år må vi leve med at det ikke blir færre en 40 og mer enn 80 ulv i Norge. Det er innenfor dette vi må finne løsninger, mener Cottis.

– Det er fullstendig bortkastet tid å tute ja, ja, ja eller nei, nei, nei.

Cottis har brukt mye tid på hvordan få til dette.

– Nå har vi lagt mye jobb i denne starten med dette fagseminaret. Jeg håper riktig mange kommer og håper at organisasjoner på alle sider i konflikten blir med på dugnaden som vi inviterer til om hvordan skal vi leven godt med ulven for folk flest, for sauebønder og andre bønder og jegerinteresser.

Miljøorganisasjonene

Seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag, avviser at de hausser opp konflikten, men innrømmer at konfliktnivået har blitt høyere. Han skylder på miljøorganisasjonene:

– Det er veldig uheldig. Stortinget har satt et kompromiss gjennom vedtak om bestandsmål og rovdyrsoner og at vi skal ha både rovdyr og beitebruk. Så ser vi at miljøorganisasjonene ikke forholder seg til det og drar opp en konfliktlinje som vi mener er veldig uheldig.

Ødegård sier at Bondelaget forholder seg til det Stortinget har vedtatt, sjøl om Bondelaget vil ha bort ulven.

– Men vi bruker vår demokratiske rett til å si hvilken ulvepolitikk vi vil ha.

Ødegård roser likevel initiativet fra Naturvernforbundet.

– Det åpner opp for at en skjønner bedre motstandernes synspunkter, og så kan vi bli enoge om noen tiltak som ikke fungerer.