Hopp til innhold

– En gapestokk i det offentlige rom

Medieforsker mener ytringene på sosiale medier om Øygard-saken fungerer som en offentlig, moderne gapestokk.

Facebook

Petter Bae Brandtsæg mener ytringer på Facebook og Twitter bidrar til en forhåndsdømming av overgrepstiltalte Rune Øygard.

Foto: AP

– Sosiale medier kjennetegnes ved at folket får publisert sine meninger i det offentlige rom, sier medieforsker ved Sintef, Petter Bae Brandtzæg.

– Man kan slik si at de sosiale mediene blir en slags moderne gapestokk.

Brandtsæg mener ytringene folk kommer med på Facebook og Twitter bidrar til en forhåndsdømming av overgrepstiltalte Rune Øygard.

Petter Bae Brandtzæg

Medieforsker Petter Bae Brandtzæg mener sosiale medier fort kan bli offentlige gapestokker i saker som Øygard-saken.

Foto: Gry Karin Stimo
Helge Øgrim

Helge Øgrim mener at Facebook og Twitter er umodererte og usensurerte medier hvor folk uttaler seg på egne vegne, og at man derfor ikke kan unngå at forhåndsdømming skjer.

Foto: Henry Hui / Creative Commons BY SA

Ond sirkel

Han forklarer at ytringene brer om seg ved at noen begynner å "tvitre" eller legge ut Facebook-oppdateringer, og så slenger andre seg med. Slik blir det en ond sirkel der det hersker en form for gruppementalitet.

– Man tillater seg selv mye mer fordi man blir én av mange som sier det. Gruppen får regjere i stor grad, derfor blir gruppepsykologi så tydelig på sosiale medier.

Han forteller også at de sterke gruppeføringene gjør at få tar til motmæle i slike diskusjoner, fordi gruppe-meningen blir så overveldende. Derfor, sier han, blir diskusjonene lite nyanserte.

Brandtzæg forteller at man vet lite om i hvor stor grad de sosiale mediene påvirker massemediene. Han sier at mange journalister er på både Facebook og Twitter, og at det ikke kan utelukkes at det skjer en påvirkning på journalistenes fokus i saken.

– Det er viktig at journalistene får fram nyansene i saken, og ikke lar seg henfalle til gruppepsykologien som regjerer på de sosiale nettmediene.

Forhåndsdømming

Helge Øgrim er redaktør for fagbladet Journalisten, og han mener at sosiale medier ofte forhåndsdømmer og har utstrakt grad av personlig sjikane i den type rettssaker som Øygard-saken representerer.

Likevel mener han at Facebook og Twitter er umodererte og usensurerte medier hvor folk uttaler seg på egne vegne, og at man derfor ikke kan unngå at slikt skjer.

– Folk snakker sammen om omdiskuterte kriminalsaker, og det er vi nødt til å leve med, sier han.

Han tror at medieomtalen av saken forer den offentlige samtalen, og at de redigerte mediene er den største utfordringen i slike saker.

– Det er svært viktig at de redigerte mediene klarer å gi et balansert bilde av saken. Jeg er usikker på om vi har klart å løse dette problemet godt i Øygard-saken. Det dreier seg om sympati og antipati også i mediene, og i denne saken er det en sterk ubalanse mellom tiltalte og fornærmede, sier han.

Han mener at det er en sterk tendens til å ta mest hensyn til fornærmede, som rimelig er, fordi hun er en ung jente på bare 17 år, og var yngre da de angivelige overgrepene skal ha skjedd.

– Øygard er etter min mening den som kommer dårligst ut av mediedekningen, og det er etter mitt syn bekymringsverdig, sier han.

Flere saker fra Innlandet