Hopp til innhold

– Dommen er historisk streng

Rune Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen mener det er betenkelig at Høyesterett har skjerpet straffen med et helt år.

Forsvarer om dommen

VIDEO: Mette Yvonne Larsen om dommen.

Høyesterett skjerpet torsdag straffen for Rune Øygard, til to år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er en betydelig skjerping fra lagmannsrettens dom, som var på ett år og tre måneder.

– De har avsagt en dom hvor de har skjerpet straffen med ett år, og det er historisk strengt slik jeg ser det, sier Larsen til NRK.

– Jeg synes det er litt betenkelig at når lagmannsretten etter flere ukers bevisførsel og vurdering fant at ett år og tre måneder var riktig, så mener jeg Høyesterett varsler en ny trend ved å gå opp med et helt år, sier hun.

Rune Øygard

Rune Øygard er skuffet, forteller Mette Yvonne Larsen.

Larsen understreker at Øygard fortsatt mener han er uskyldig dømt.

– For Rune Øygard er dette subsidiært. Han mener at han er uskyldig dømt, og da er jo en dag i fengsel en dag for mye. Men han synes også at det er skuffende at de kan gå opp med et helt år uten at de har sett eller hørt ham eller fornærmede i saken, sier Larsen.

Både Øygard og påtalemyndigheten anket straffeutmålingen fra lagmannsretten. Øygard ville også anke skyldspørsmålet, men ble avvist av Høyesterett.

– Vil føre til flere saker

Høyesteretts straffeutmåling er likevel mildere enn det tingretten kom frem til.

– Vi har jo grunn til å være fornøyd med sluttresultatet. Han fikk fire år i tingretten, han er frifunnet for et alvorlig straffbart forhold, men to år og tre måneder mener jeg fortsatt er for strengt, både i forhold til tidligere rettspraksis og det han er dømt for, sier Larsen.

Øygards forsvarer mener straffeskjerpingen vil føre til flere overgrepssaker.

– Det kommer til å skje et betydelig hopp i antall saker, det er jeg helt overbevist om, sier hun.

Ifølge Larsen skyldes avgjørelsen trolig et ønske om økt fokus på slike saker.

– Elementene er de samme. De har heller ikke dokumentert ytterligere skadevirkninger på fornærmede. Så da må det vel være deres behov for en skjerpelse i seksuelle overgrepssaker mot barn, at de ønsker å sette fokus på det. Vi har jo sett en del dommer nå i det siste hvor de går veldig høyt, og det er ikke jeg fornøyd med som Rune Øygards forsvarer, sier hun.

Da partene prosederte i Høyesterett, mente Larsen at mediedekningen har vært så ekstrem og grovt krenkende at Øygard burde få redusert straff.

Aktor Thorbjørn Klundseter mente derimot at Øygard aktivt har brukt media for å fremme saken sin, og at fornærmede ikke har hatt samme muligheten.

Les: – Mediedekning må gi Øygard mildere straff
Les: Mener Øygard er hengt ut som pedofil på sosiale medier - vil ha mildere straff
Les: Aktor vil doble Øygards straff

Flere saker fra Innlandet